Het nieuwe bestuur van de Sustainable Healthcare Challenge (SHC) 2016 is van start gegaan! Dit team van vijf gedreven studenten gaat met veel enthousiasme een jaar tegemoet waarin ze hopen hun gemeenschappelijke doel waar te maken: de SHC nóg beter, bekender en grootschaliger maken dan de voorgaande jaren. De missie van het bestuur 2016 is het inspireren, stimuleren en steunen van studenten en young professionals om duurzaam te ondernemen in de gezondheidszorg.

Marloes Nooitgedagt is masterstudent ‘Management, Policy Analysis and entrepreneurship in the Health and Life Sciences’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens haar bachelor ‘Natuurwetenschap en Innovatiemanagement’ in Utrecht is zij voor het eerst in aanraking gekomen met innovaties en ondernemerschap in de gezondheidszorg. Juist de grote maatschappelijke voordelen die behaald kunnen worden met ondernemerschap in de zorg en de moeilijkheidsgraad hiervan, maakt deze sector zo interessant voor haar. Via SHC 2016 denkt Marloes bij te kunnen dragen aan het stimuleren en enthousiasmeren van studenten en Young professionals om te gaan ondernemen in de zorg. Als eventmanager gaat Marloes zich dit jaar richten op het stroomlijnen van de evenementen en heeft zij contact met de ambassadeurs van de SHC.

Carrie Wismans zit in het laatste jaar van de opleiding Technical Medicine, waarvoor ze een afstudeerstage doet in het UMC Utrecht. Met haar opleiding zit ze op het snijvlak van de technologie en zorg en ze wil met haar technische kennis de patiëntenzorg optimaliseren. Deze brugfunctie tussen de technologie en de medische wereld heeft ze tijdens verscheidene ziekenhuisstages mogen bekleden en nu wil ze deze functie graag doortrekken naar het bedrijfsleven. Binnen de SHC wil ze studenten, jonge ondernemers en partners van de SHC samenbrengen en zo duurzame gezondheidszorg bevorderen. Tijdens SHC 2016 zal Carrie zich voornamelijk richten op het enthousiasmeren van startups en de acquisitie van partners en support partijen.

Lex Dingemans is vijfdejaars student Geneeskunde aan het RadboudUMC te Nijmegen met een brede interesse voor techniek en ICT. Tijdens zijn coschappen merkt hij dat er in de gezondheidszorg zeker op die vlakken nog grote stappen gemaakt kunnen en moeten worden. Hoe het anders kan heeft hij gezien toen hij onderzoek deed aan de Universiteit van Oxford in Engeland, waar er op het gebied van medische techniek continu ontwikkelingen worden doorgemaakt. Met de ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens deze stage levert hij in de toekomst graag een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg waarbij techniek en ICT een centrale rol spelen. Lex zal komend jaar de rollen van ICT beheerder en penningmeester op zich nemen.

Simone Uniken Venema is masterstudent “Selective Utrecht Medical Master” aan de Universiteit Utrecht. Deze opleiding bereidt haar uitstekend voor op een loopbaan als arts-onderzoeker, met als uitganspunt dat medisch onderzoek direct vertaald kan worden naar klinische toepassingen. Vanwege haar brede interesse vindt ze het belangrijk om vanuit een multidisciplinair oogpunt te kijken naar de behoeften van de gezondheidszorg: welke knelpunten zijn er in de kliniek, en welke zorginnovaties zijn nodig om deze te doen verdwijnen? Via de SHC zou ze graag een brug willen slaan tussen de zorgsector en jonge innovators die de potentie hebben om de zorg duurzaam te maken. Binnen de SHC zal Simone zal zich vooral bezighouden met communicatie en marketing.

Wilbert Bekendam is een enthousiaste, ondernemende student Technische Bedrijfskunde aan De Haagse Hogeschool te Delft. Met veel plezier heeft hij in San Francisco voor Healthcare Innovation Transfer onderzoek gedaan naar de redenen waarom ouderen smartwatches en iPad ’s adopteren om hun vitaliteit te verhogen. Om af te studeren doet hij nu zijn afstudeerstage bij Soulve Innovations, als projectleider van de implementatie van MediMapp. Voor de SHC wil hij zich graag inzetten om de juiste partners en support partijen te vinden voor de ondernemers en de ondernemende studenten/young professionals. Daarnaast zal hij zich, als voorzitter, hard maken om van de SHC een breder gedragen platform te maken. Met passie staat hij altijd iedereen te woord.