Het gaat goed met niet-rokend Nederland. Het percentage van Nederlanders die roken daalt al enkele jaren en lag in 2014 op 23%. Toch is er nog geen reden tot opgelucht ademhalen, want met de gezondheid van mensen die roken is het slecht gesteld. Circa 90% van alle nieuwe gevallen van longkanker en chronische obstructieve longziekte (COPD) worden veroorzaakt door roken. Mede hierom worden de zorgkosten die gerelateerd zijn aan roken geschat op jaarlijks ongeveer 3 miljard euro. Dit pleit ervoor om het stoppen met roken te blijven stimuleren. In 2014 ondernamen ongeveer één miljoen Nederlanders een poging om te stoppen met roken, dat is ruwweg 1 op de 3 rokers. Die één miljoen Nederlanders kunnen op verschillende manieren ondersteuning zoeken bij hun stoppoging.

Er is een ruim aanbod aan zelfhulpmiddelen zoals medicatie en stoppen-met-roken methoden. Daarnaast is er professionele hulp, zoals de verslavingszorg. In de verslavingszorg is het sinds begin deze eeuw mogelijk om naast de bekende face-to-face behandeling een online behandeling te volgen die ondersteunt bij het stoppen met roken. Deze ontwikkeling past in de trend van de Nederlandse gezondheidszorg waarbij eigen regie centraal staat. Saxion onderzoekt, in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, Medisch Spectrum Twente (MST) en Universiteit Twente, deze trend vanuit meerdere perspectieven bijvoorbeeld met een onderzoek naar de blended behandeling voor stoppen met roken. Uit dit onderzoek blijkt al dat veel professionals en cliënten enthousiast zijn over het gebruik van technologie bij de stoppen met roken behandeling. Voor sommige cliënten is het een belemmering om een laptop of computer op te moeten starten, maar gelukkig zijn er inmiddels ook applicaties voor op je smartphone.

Stoppen-met-roken apps zijn geen nieuw fenomenen. Er staan honderden apps op iTunes en in Google Play store. Deze apps helpen je bij het stoppen met roken door bijvoorbeeld motiverende berichten te sturen. Saxion, Tactus, MST en Universiteit Twente geloven erin dat rokers nog beter ondersteund kunnen worden door deze applilcaties. Daarom is dit onderzoek specifiek gericht op de tevredenheid van eindgebruikers in combinatie met een behandeling bij Tactus of het MST. Op deze manier hopen zij in de toekomst een vernieuwende applicatie op de markt te zetten die aansluit op huidige behandelmethodes. Mobile Doctors houdt jullie op de hoogte van dit onderzoek.