Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Deze week beantwoordt vaatchirurg Allan Vafi onze vragen.

Vraag 1. Hoe ga je om met nieuwe innovaties op de werkvloer?

Zo snel mogelijk implementeren als ze passen binnen het concept van de nieuwe kliniek die zich met name kenmerkt door focus op gezondheid in plaats van ziekte en het ondersteunen van onze klanten in het beter worden. We streven naar partnerschap in plaats van de klassieke arts-patient relatie. Voor innovaties is mijn blik met name gericht op de Singularity University (Peter Diamandis), Mayo Clinics, Kaiser Permanente en natuurlijk Mobile Doctors.

Vraag 2. Je bent geen voorstander van het woord patiënt. Hoe komt dit?

Het woord patiënt dateert uit de 14e eeuw en draagt sterk het karakter van geduldig wachten, lijden en afhankelijkheid. Dit is een positie dat nog steeds kenmerkend is in het huidige zorgsysteem, waar men hardnekkig blijft roepen dat de patiënt centraal staat.

Het woord is rolbevestigend en past niet in de gezondheidszorg van de 21e eeuw waar de zorgconsument, de klant, centraal dient te staan. In deze digitale tijd is het mogelijk de informatieasymmetrie op te heffen en gezondheid daadwerkelijk te democratiseren. De nadruk zal liggen op bewustwording van- en proactiviteit ten aanzien van eigen gezondheid en e-Health biedt alle tools om dit mogelijk te maken. Van afhankelijke lijdzaamheid naar persoonlijk leiderschap.

Vraag 3. Welke technische innovatie gaat in de toekomst voor grote veranderingen zorgen in de gezondheidszorg en hoe lang heeft de maatschappij nog nodig voor het implementeren van deze innovatie?

Alle innovaties die bewustwording en empowerment van de eigen gezondheid mogelijk maken. Bijvoorbeeld Big Data, Gene-sequencing, A.I. en Cognitive Computing zullen de potentiële zorgconsument de controle over zijn gezondheid teruggeven en leiden tot personalized medicine, verplaatsing van zorg uit de ‘zieken’huizen naar de huiskamer.  Systemen als Siri zullen sturen en adviseren op real time verkregen gezondheidsparameters. Een gezondheidsvariant van online bankieren zal gangbaar zijn. Enhanced reality, bijvoorbeeld via Google glass, zal de omgeving permanent in kaart brengen en daarmee invloed hebben op de dagelijkse besluitvorming met betrekking tot de lifestyle.

Als iets goed is komt het snel en exponentieel. De Millennials groeien er mee op, het is al een onderdeel van hun DNA. De mensen uit de 20e eeuw zullen aansluiten afhankelijk van hun vermogen om te kunnen veranderen. Het vereist andere neurologische paden en die zijn niet in één dag gelegd. De maatschappij zal evenwel van binnenuit, vanuit de zorgconsument, moeten veranderen. Power to the people.

Vraag 4. Welk advies heb jij voor (jonge) zorgvernieuwers die, met hun eigen kijk op de wereld, een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de zorg?

Stay hungry, stay foolish luidt het welbekende gezegde. Stel het systeem ter discussie. Richt je blikken op de nieuwe ontwikkelingen vanuit Silicon Valley en de Singularity University maar verlies je niet te ver in de Cloud, in het domein der Engelen. Voor iemand met een nieuwe E-hamer lijkt alles op een spijker, waarbij te snel voorbij wordt gegaan aan waar het eigenlijk allemaal om gaat: de daadwerkelijke behoefte van de zorgconsument om beter te worden, zo snel mogelijk weer normaal te functioneren. Richt je blik dus met name ook op waar het voor de klant om gaat. Het zijn verschillende werelden en de acceptatie door zorgverleners en zorgconsumenten is cruciaal, een shift in het paradigma van onze gezondheid is een absolute voorwaarde. De gezondheidssector is hard toe aan disruptieve verandering en (jonge) zorgvernieuwers kunnen hier zeker in bijdragen.

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?

Marald Wikkeling, vaatchirurg in het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten.