Volgens diverse schattingen zijn er wereldwijd zo’n 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. En dat aantal groeit nog dagelijks. De meeste apps zijn gratis of voor een klein bedrag te downloaden in de standaard appstores. Ze zijn voor iedereen, zonder direct tussenkomst van zorgverleners, toegankelijk en we maken er met z’n allen steeds vaker gebruik van. Veel mensen willen graag een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van hun gezondheid. Het gebruik van apps hierbij is leuk en geeft je als gebruiker regie over je eigen gezondheid.

Er is al heel veel aanbod, maar de juiste app vinden in bijv. de appstores van Apple, Google of Windows valt niet mee. En er is nauwelijks iets bekend over de betrouwbaarheid en effectiviteit van al deze apps. Slechts enkele medische apps, die in medische behandelingen worden ingezet, zijn gevalideerd. Maar de rest niet. Nog niet. Klassiek effectiviteitsonderzoek is kostbaar en duurt lang. Voordat het onderzoek is afgerond, is de app hoogstwaarschijnijk al weer verdwenen. Toch vragen gebruikers zich af hoe het zit met hun privacy, en of de app echt zo werkt als beloofd. Ook hoor je de roep om keurmerken voor gezondheidsapps1.

Bijzonder is dat we als GGD’en zelf de afgelopen jaren ook gezondheidsapps en websites voor burgers ontwikkeld hebben, maar tot nu toe geen mening of oordeel leken te hebben over de talloze gezondheidsapps, websites en wearables die aangeboden worden. Moet je ondertussen die burger dan niet onafhankelijk informeren over geschikte gezondheidsapps? Verwacht de burger dat eigenlijk niet van ‘de GGD’?

En er zijn meer ontwikkelingen: De EU ziet e-health als speerpunt; minister Schippers van VWS wil initiatieven op dit gebied versterken en ook steeds meer gemeentes willen e-health toepassingen zo snel mogelijk implementeren. Vanuit onze publieke gezondheidsfunctie en opvattingen over preventie juichen we dat uiteraard van harte toe. Om al deze redenen zijn we gestart met GGD AppStore.