De informatie infrastructuur is geheel gebaseerd op vertrouwen. Wij moeten het vertrouwen hebben dat persoonlijk informatie van ons in goed vertrouwen bewaard wordt. Steeds meer persoonlijk informatie geven wij aan verschillende instanties af. Zo weet Facebook waar wij wonen, waar wij ons bevinden en de klantenkaart van de Douglas kent ons 06-nummer. Wij staan het toe dat onze gegevens in hun systemen staan en wij gaan er vanuit dat deze gegevens veilig opgeslagen zijn. Kortom wij hebben vertrouwen gekregen in het verspreiden van deze gegevens want wij hebben allemaal verschillende profielen op internet en meerder klantenkaarten in onze portemonnees. Deze gegevens die wij afgeven gaan vaak niet over hele persoonlijke dingen, maar deze gegevens staan bijvoorbeeld wel in ons medisch dossier.

EPD-systemen
De zorg genereert elke dag terabytes aan data. Elk jaar wordt er veel geld geïnvesteerd in systemen die patiënt informatie en andere gegevens beheren. Met de komst van de EPD kunnen zorgverleners de patiëntgegevens elektronisch registreren. Dit biedt veel mogelijkheden want zo zijn er minder problemen met onleesbare handschriften, minder medische fouten, een snellere uitwisseling en een betere privacy borging. Maar hoe is het met die privacy borging? De EPD-systemen in de gezondheidszorg bieden geen 100% garantie op de veiligheid van opslag en uitwisseling van de gegevens. Naast dat de Cloud en andere opslag systemen niet veilig genoeg zijn, kunnen ook patiëntgegevens door middel van slordigheid op de verkeerde plek komen. Zorgverleners kennen een hoge werkdruk en dit gaat soms gepaard met fouten. Werken met nieuwe systemen heeft tijd nodig om goed tot uitvoering te komen.

Van centralisatie naar decentralisatie
De centralisatie in de zorg kiest steeds meer zijn pad. Ziekenhuizen fuseren om een sterkere marktpositie krijgen en om de financiële veiligheid te waarborgen. Wat ook gepaard gaat met de centralisatie zijn kostenreducties en kwaliteitsverhogingen. Maar zoals hierboven beschreven geeft het centraliseren van patiënten informatie door middel van EPD-systemen problemen rondom privacy en security. Centralisatie van de medische zorg maakt data kwetsbaarder voor inbreuk op de beveiliging waardoor hackers eenvoudiger kunnen inbreken op de systemen. Zo krijgen zij hierdoor gemakkelijker onbevoegd toegang tot de medische geschiedenis van patiënten. Is dit te voorkomen? Of moeten we gewoon stoppen met het centraliseren van deze data en kiezen voor decentralisatie?

Wat is Blockchain?
Blockchain heeft het potentieel om deze problemen rondom de toegang, beveiliging, schaalbaarheid en privacy van de elektronische medische dossiers aan te pakken. Het Bitcoin-systeem draait op de Blockchain. Deze digitale munteenheid worden gegeneerd op basis van een onkraakbaar algoritme. Het is een systeem gebaseerd op vertrouwen. De Bitcoin valt dan ook te vergelijken met de euro. Wij vertrouwen de overheid als uitgever van deze munt eenheid. De Bitcoin is hier de digitale uitgave van. Elke Bitcoin bevat een unieke beveiligingscode. Deze code kan alleen door een geselecteerde ontvanger opengemaakt worden. Hierdoor wordt het onmogelijk om de Bitcoin meerdere malen uit te geven of te vervalsen. De Blockchain is een decentraal systeem dat door de gebruikers zelf wordt gecontroleerd.  Alle transacties die gedaan worden, kan je vastleggen in dit systeem. Jij bent de eigenaar van je gemaakte transacties en kan toegang geven wie hier in kan kijken. Zo kan het EPD op de Blockchain en kan jij bepalen wie hier bij kan.

Mogelijkheden
Blockchain biedt dus veel kansen voor het bedrijfsleven maar ook in publieke en semipublieke organisatie. Het genereert kansen op economisch, commercieel, technisch en cultureel vlak. Een voorwaarde voor effectief gebruik van Blockchain is wel, het wederzijdse vertrouwen. In ons land zal de inzet van de Blockchain technologie grote mogelijkheden bieden voor het verbeteren van serviceverlening, beheersing in productieprocessen, reductie van fraudegevoeligheid, grote kostenbesparingen en het belangrijkste: het sterk reduceren van cyberrisico’s. Dat de Blockchain technologie een grote impact zal gaan hebben in het technologische landschap is al een gegeven maar wanneer dit zal gebeuren is nog de vraag. Er zal eerst meer onderzoek gedaan moeten worden voor dat deze technologie niet meer weg te denken is uit de zorg.