Doctorpreneur nummer twee is vandaag aan de beurt: anesthesioloog-pijnspecialist bij het Zuyderland Medisch Centrum Dirk Peek. En ook even een update, inmiddels zijn we al 1000 (!!) stemmen verder.
Waarom ben jij dé doctorpreneur van 2016?
Dokter Dirk Peek heeft een grote passie voor ondernemen in de zorg. Gedurende zijn loopbaan deed Peek uitgebreide ervaring op in ‘doctorpreneurship’.  Zo ondersteunde hij verschillende besturen, maatschappen en beleidsmakers in de gezondheidszorg bij innovatie projecten rond ketenzorg, ICT-zorginnovatie, zorglogistiek, -transities en -implementaties. Dit leidde onder andere tot  de ontvangst van een TIMMIE-Award in 2016 (een innovatieprijs bedoelt om innovatieve projecten te belonen en te stimuleren bij zowel leveranciers als afnemers op het gebied van IT)

Het Nederlandse zorgklimaat is de laatste jaren sterk veranderd, niet enkel voor patiënten, maar zeker ook voor zorginstellingen. Algemene kostenbeheersing en het aan­bieden van betaalbare patiëntenzorg – zon­der in te boeten op de kwaliteit van de dienst­verlening – wordt voor zorg­instellingen steeds belangrijker om tot goede afspraken met zorg­verzekeraars te komen”.

Met een passie voor patiëntenzorg, creatieve mentaliteit gecombineerd met een gezonde handelsgeest en oog voor vele verschillende belangengroepen, is het wellicht geen verrassing dat anesthesioloog-pijnspecialist Dirk Peek een vernieuwer is op het gebied van medische technologie en ketenorganisatie.

Recentelijk initieerde hij het baanbrekende innovatieproject MARS waarbij ‘Telemedicine in de Ambulance’ wordt ontwikkeld. Dit betreft een nieuwe vorm van dienstverlening waarbij audio- en videocontact tussen patiënten/slachtoffers in de ambulance, ambulanceverpleegkundigen en medisch specialisten mogelijk wordt gemaakt. Vitale data (bloedruk, saturatie, pols, ECG) wordt real-time verzonden naar de artsen zodat zij op afstand de patiënt reeds kunnen monitoren en zich kunnen voorbereiden op de komst van de patiënt. Het doel van MARS is: medische expertise vaker en sneller naar de patiënt toe te brengen zodat sneller de adequate therapie kan worden gestart.

Onder het regime van  ’Time is Muscle’ en ‘Time is Brain’ verhoogt dit in potentie de overlevingskansen van (jaarlijks) duizenden patiënten in Nederland en zal de functionele gezondheidstoestand na behandeling significant verbeteren. Bijvoorbeeld:

  • De patiënt met verdenking CVA kan tijdens het transport per telemedicine reeds neurologisch onderzocht en bij aankomst in het ziekenhuis zonder tijdverlies rechtstreeks naar de CT-kamer gebracht worden.
  • Momenteel worden in Nederland nog veel patiënten met STEMI (ST-elevatie myocard infarkt) prehospitaal gemist en daarom niet primair naar een PCI-centrum gebracht. Met MARS kan dit duidelijk gereduceerd worden door ten allen tijde een cardioloog het ECG direct te laten beoordelen.
  • Er zijn nog vele andere voorbeelden waarbij de prehosiptale triage en behandeling dankzij moderne communicatiemiddelen effectief ondersteund kan worden door de medische specialist vanuit het ziekenhuis

MARS helpt inspelen op de vraag die meerdere spelers in het veranderende zorgveld bindt: hoe kan zorg meer in netwerken plaatsvinden, zodanig dat kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van (spoed)zorg ook steeds doelmatiger geleverd kan worden. Telemedicine in de Ambulance is binnen deze context kansrijk en biedt een toekomstbepalend socio-economisch en kwaliteitsperspectief voor de gezondheidszorg in Nederland”.

MARS overnemen naar het klinische domein van het patiëntentransport betreft echter een complexe uitdaging, gezien het brede pallet aan verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen en blokkademachten, overvloedige en veranderende wet- en regelgeving en niet-transparante financiële traceerbaarheid in de (zorg)ketenfinanciering.

En daar komen de talenten van Dirk goed van pas. Met zijn inzet, volharding en vermogen om mensen te binden staat hij op het punt om MARS te implementeren in de Nederlandse gezondheidszorg.

Stem hier op Dirk

Tijdens de Zorg & ICT beurs wordt de Doctorpreneur Award 2016 uitgereikt. Wie is de persoon die zich het afgelopen jaar het meest heeft bewezen op het gebied van innovatie?

Stemproces
Van vrijdag 10 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017 kan er gestemd worden op de 10 genomineerden. Van maandag 6 maart tot en met zondag 12 maart start er een nieuwe stemcontest voor de 3 finalisten. De uiteindelijke winnaar mag de Award in ontvangst nemen van Doctorpreneur Award 2015 winnaar Joris Arts op dinsdag 14 maart om 16.00 uur in theater 8 tijdens de Zorg en ICT beurs, Jaarbeurs Utrecht. Aanwezig zijn bij de Doctorpreneur Award uitreiking? Je kan je hier gratis aanmelden.