De Verrichtingen-app helpt om medische handelingen in ziekenhuizen makkelijker en completer te registreren. Nadat de behandelend arts de datamatrix-barcode van de patiënt heeft gescand met zijn smartphone of het patiëntnummer invult, krijgt deze een overzicht van categorieën verrichtingen voor zijn specialisme (in het geval van een KNO-arts neus, keel, mond, oor) en daarbinnen alle mogelijke zorgactiviteiten. Omdat ter plekke eenvoudig kan worden aangetikt welke er zijn uitgevoerd, is de kans op vergeten verrichtingen veel kleiner. De app communiceert met speciale software op het ziekenhuissysteem en is alleen bruikbaar voor geregistreerde artsen van participerende ziekenhuizen. De software kan samenwerken met ieder zorgactiviteitencoderingsysteem, zelfs met een eigen coderingsysteem. De Verrichtingen-app is ontworpen door zorgverleners van het Erasmus MC.

Voor wie?
Alle medisch specialisten en artsen-in-opleiding die verrichtingen vastleggen

Plus- en minpunten
Uit onderzoek van onder meer de NZa en intern bij het Erasmus MC blijkt dat lang niet alle zorgactiviteiten compleet, foutloos en tijdig worden geregistreerd. Door de Verrichtingen-app kunnen specialisten efficiënter werken en hoeft er minder te worden gecorrigeerd. Het gebruik leidt tot kostenbesparing en betere managementinformatie. De Verrichtingen-app is vooral handig wanneer een specialist niet op zijn werkplek is, zoals bij intercollegiale consulten, zaalrondes en op de spoedeisende hulp. Papieren invulformulieren zijn daar vaak niet aanwezig, en bovendien foutgevoelig en arbeidsintensief. De app is uiterst simpel in gebruik. De geregistreerde verrichtingen worden over het beveiligde ziekenhuisnetwerk verstuurd. Het is niet mogelijk verrichtingen te registreren zonder verbinding met het netwerk.

Reacties
De app werd in 2014 als eerste beproefd en geïntroduceerd in het Erasmus MC. Het AD schrijft hierover: “Na een succesvolle proef om te zien of de app goed werkte, wordt deze methode dit jaar in het hele ziekenhuis ingevoerd.” Op internet zijn nog geen beoordelingen te vinden.

In De Praktijk
Naam:  Maarten Gerdes (31)
Beroep: KNO-arts in opleiding
Werkzaam: ErasmusMC-Sophia (Rotterdam)

‘Ik vermoed dat de kosten snel zijn terugverdiend’

“In een academisch ziekenhuis word je nogal eens opgeroepen voor een intercollegiaal consult op een andere afdeling. Als medebehandelaar kom ik bijvoorbeeld regelmatig op de kinder-IC. Alle visites en de verrichtingen die ik elders in het ziekenhuis uitvoer, moet ik uiteraard registreren. Door drukte blijft dat soms liggen tot het einde van de dag. En dan vergeet je nog wel eens een kruisje te zetten op een papieren formulier. Zo’n verrichting krijgt het ziekenhuis dan niet vergoed.

In het ErasmusMC is bij de afdeling KNO Heelkunde onderzocht of artsen inderdaad vergeten verrichtingen te registreren. Daaruit bleek onder meer dat fiberscopen ‒ slangetjes waarmee je in de neus of naar de stembanden kijkt ‒ vaker worden gewassen dan dat fiberscopie als verrichting wordt geregistreerd. Dat aantal zou precies gelijk moeten zijn. Momenteel werken hier alleen nog KNO-artsen met de app, maar in 2015 wordt deze in het hele ErasmusMC uitgerold. Ik vermoed dat de kosten snel zijn terugverdiend.”

Praktische informatie over Verrichtingen
Bruikbaar op: iOS, Android
Prijs: gratis; er is betaalde software nodig op de server van het ziekenhuis
Ontwikkeld door: iVenture Company BV
Meer informatie: www.verrichtingenapp.nl

Gepubliceerd in Arts & Auto