CareRate is een app voor het dagelijks verzamelen van feedback van patiënten en bezoekers. Die kunnen op hun eigen smartphone of tablet of die van het ziekenhuis online enkele korte vragen beantwoorden, zoals: Hoe waardeert u de afdeling? Hoe bent u geholpen aan de balie? Wat kunnen we doen om uw tijd in de wachtkamer te veraangenamen? Afdelingshoofden kunnen de resultaten onmiddellijk inzien via een dashboard. Ook kunnen zij patiënten die een emailadres hebben achtergelaten daarvoor bedanken en op de hoogte brengen van de acties die de afdeling neemt op basis van hun antwoorden en suggesties.

Voor wie?
Alle zorgverleners en hun patiënten (zoals huisartsen, klinieken, ziekenhuizen, GGZ-instellingen)

Plus- en minpunten
De online vragenlijst is heel eenvoudig te bedienen: patiënten en bezoekers geven een schoolcijfer en kunnen zelf tekst toevoegen, zoals een toelichting of verbetersuggesties. Het invullen duurt een paar minuten. De ‘look and feel’ van de vragenlijst kan worden aangepast aan de huisstijl van de instelling die van CareRate gebruik maakt. De vragen die aan patiënten worden gesteld, kunnen door het jaar heen naar wens worden aangepast. Door de resultaten tijdens afdelingsoverleg regelmatig te bespreken met de medewerkers wordt verbeteren van de zorgkwaliteit onderdeel van de dagelijkse routine.

Reacties
Ziekenhuizen die al gebruik maken van CareRate zijn onder andere Medisch Centrum Haaglanden, Radboudumc, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. In het blad Gastvrije Zorg zegt een verandermanager van het Catharina Ziekenhuis: “We hebben allerlei instrumenten en partijen geselecteerd en uiteindelijk vooral voor CareRate gekozen omdat het zowel voor de patiënten als voor de medewerkers heel gebruiksvriendelijk is. […] Het is een innovatieve app die stuurt op verbeterverhalen en niet op het verzamelen van cijfers.”

In De Praktijk
Naam: Neeltje Loose (60)
Beroep: hoofd Radiologie
Werkzaam: Sint Maartenskliniek (Nijmegen)

‘Het verder verbeteren van de zorg is onderdeel geworden van ons werk’

“Op de afdeling Radiologie gebruiken we CareRate nu een jaar. Een vrijwilliger vraagt dagelijks vier of vijf patiënten om op een iPad van de Sint Maartenskliniek enkele vragen in te vullen. Een paar vragen zitten er standaard in, zoals de waardering voor onze afdeling en de meest en minst positieve ervaring. Andere vragen wisselen we door het jaar heen af, afhankelijk van het accent dat we willen leggen.

Vroeger hielden we een keer per jaar een tevredenheidsonderzoek. Door CareRate continu te gebruiken om de patiënttevredenheid te meten, krijg je een eerlijker en reëler beeld en kun je bij opmerkingen meteen actie nemen. Aan lange wachttijden kun je soms weinig doen, maar die tijd maken we voor patiënten nu wel aangenamer door iets te drinken aan te bieden. Het afgelopen jaar is het verder verbeteren van de zorg onderdeel geworden van ons werk en dat ervaren we allemaal als positief. Het is een vast onderwerp op het afdelingsoverleg.”

Praktische informatie over CareRate
Bruikbaar op: Android, iOS
Prijs: voor patiënten gratis; instellingen betalen per afdeling een maandelijks licentiebedrag (vanaf 63 euro per maand)
Ontwikkeld door: CareRate
Meer informatie: https://care.rate.nl/