Mobile Doctors is onlangs bij huisarts dr. Hans Nederhof in Amsterdam-Noord op bezoek geweest, in onze ogen een échte zorgvernieuwer. Hans zit niet stil, naast al zijn werkzaamheden als huisarts heeft hij een brede interesse in de combinatie zorg en technologie zolang de patiënt maar voorop staat. Naast het opzetten van Health Communicator, een softwareondersteuning voor de huisartsenpraktijk en voor de poli in het ziekenhuis, heeft hij onlangs met een aantal andere partners het Asterweg Medisch Centrum Noord (AMCNoord ) opgericht waarin eHealth een grote rol speelt.

Een meertalig communicatie- en registratiesysteem
Health Communicator is ontstaan omdat er regelmatig miscommunicatie ontstond tussen Hans en zijn anderstalige patiënten. Samen met zijn vrouw en twee zonen bedacht Hans de Health Communicator.

Health Communicator is een meertalig communicatie- en registratiesysteem, ontworpen voor de hedendaagse medische praktijk. Op dit moment wordt het systeem gebruikt door ruim 100 huisartsen en een aantal specialisten. De software ondersteuning biedt tal van mogelijkheden voor screening, voorlichting, vertaling, data opslag en visualisatie van resultaten.

Het is een computerprogramma dat bestaat uit verschillende modules. De patiënt bereidt het consult online voor door interactieve klachtenspecifieke vragenlijsten in te vullen. Dit kan thuis of onderweg op een computer, tablet of smartphone. In de praktijk kan via de wachtkamermodule de vragenlijst ook bij laaggeletterden worden afgenomen. De software zorgt voor priorisering van de antwoorden, berekent automatisch het scoreverloop en maakt de resultaten zichtbaar in overzichten. Dit biedt inzicht in de actuele situatie van de patiënt.

De behandeling en therapietrouw worden ondersteund door gebruik van digitale hulpmiddelen. De inzet van apps, websites en video’s helpt de patiënt bij het begrijpen van zijn behandeling.

Wat aanvankelijk begonnen was als een taalsysteem ontwikkelt zich tot een voorlichting- en meetsysteem. “We kunnen via het systeem inmiddels de relatie leggen tussen de gegeven voorlichting en bijvoorbeeld de glucose metingen, of de POM’s (patient outcome measurements). Op deze manier kunnen we zien wat de  effecten van de gegeven voorlichting is. Door de feedback kun je op een hoger niveau je vak gaan uitoefenen.” Aldus Hans Nederhof. “De anamnese die het systeem biedt is veel uitgebreider dan hetgeen gewoonlijk in de praktijk haalbaar is. Vaak heb je in de praktijk maar een beperkte tijd om zaken uit te vragen. Met gebruik van dit systeem beschik je over veel meer data dan gebruikelijk, waardoor je eenvoudiger een diagnose kunt stellen en beter in staat bent om wetenschappelijk  onderzoek te doen.”

Er loopt ook nog een project naar de specifieke wensen en informatiebehoeften van zowel Nederlandstalige- als anderstalige patiënten met kanker. Er wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop je een patiënt het beste kunt bevragen, hoe je zo optimaal mogelijk voorlichting kunt geven in relatie tot de culturele achtergrond van die patiënten en welke rol Health Communicator daarin kan vervullen. Voor dit onderzoek zijn wij overigens nog op zoek naar Arabischtalige patiënten met kanker, die bereid zijn om iets te vertellen over de problemen waar zij tegenaan lopen. Ook zoeken wij artsen met veel anderstalige patiënten, die interesse hebben in dit onderzoek. Mocht u geschikte Arabischtalige patiënten met kanker kennen, of heeft u zelf interesse om aan dit onderzoek mee te doen, dan brengt Hans Nederhof u graag in contact met de onderzoeker.

Toekomstig eHealth centrum
Naast de verdere implementatie van Health Communicator is Hans samen met zijn partners druk bezig met het verder opzetten van het gezondheidscentrum Asterweg Medisch Centrum Noord. In het AMCNoord wil hij combi-spreekuren ontwikkelen  waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van ehealth. Bij het combi-spreekuur zit de specialist al dan niet fysiek bij de huisarts en de patiënt aan tafel. Het motief van Hans om andere specialisaties voor het centrum te zoeken ligt vooral in het potentieel wat hij ziet in het dichterbij elkaar brengen van de eerste- en tweedelijnszorg. In zijn eigen praktijk had hij niet de ruimte om de patiënt op deze wijze georganiseerde zorg te bieden. “Er moet een scherp onderscheid gemaakt worden  tussen obligaat ziekenhuis gebonden zorg  en niet obligaat ziekenhuis gebonden zorg.  Dat biedt meer mogelijkheden om patiënten dicht bij huis te behandelen in samenspraak met de specialist.  Waar mogelijk willen wij dit realiseren via ehealth toepassingen”.  Instellingen worden steeds creatiever in het zoeken naar oplossingen en dat is precies wat Hans met zijn gezondheidscentrum ook doet. “Wij willen een deel van de specialistische zorg losmaken van de kostbare ziekenhuis gebonden zorg, door nauwer samen te gaan werken in de spreekkamer van de huisarts”.  Op dit moment bieden wij al  duo-consulten aan, bijvoorbeeld samen met de fysiotherapeut beoordelen we een patiënt die klachten heeft aan bijvoorbeeld zijn/haar knie. Hierdoor wordt de patiënt beter geholpen. De paramedisch specialist kijkt immers vanuit zijn eigen optiek mee naar het probleem. Als je de niet obligaat ziekenhuis gebonden tweedelijnszorg op dezelfde wijze organiseert, dan hoeven de kosten van de specialist niet altijd ondergebracht te worden in een Dot. En dat voelt de patiënt in zijn of haar portemonnee, zonder in te hoeven leveren op de kwaliteit van zorg.

Klik hier voor meer informatie.