De komende dagen stellen wij de deelnemende start-ups aan de Health~Holland Meet~Up vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak, zelfredzaamheid.

Vraag 1. Kunnen jullie in het kort toelichten waar de startup Momo Medical voor staat en waarom jullie zijn opgericht?
Momo Medical richt zich op het verbeteren van zorg door zorgverleners en patiënten op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien. We specialiseren op het verbeteren van de preventie van doorligwonden. Dit doen wij door inzicht te bieden in de lighouding en bewegingen van de patiënt, en de wisselligging hiermee slim en gepersonaliseerd te maken.

Vraag 2. Tijdens de Health~Holland Meet~Up gaan jullie pitchen voor een Medical Board. Wat is de voor jullie de reden geweest om je op te geven?
In eerste instantie richten wij ons op de intramurale zorg, maar wij zouden graag sparren met de Medical Board over de inzet van onze technologie in de thuissituatie om zo de preventie van doorligwonden te verbeteren in de hele zorgketen. Daarnaast werken wij aan technieken om de patiënt op een prettige manier en systematisch bij de preventie van doorligwonden te betrekken.

Vraag 3.  Werken aan zelfredzaamheid van burger staat bij veel zorgprofessionals hoog in het vaandel, wat vinden jullie van deze term en wat draagt Momo medical hier aan bij?
Net zoals het centraal stellen van de patiënt is dit een sterke trend; wij geloven dat beter inzicht in de lighouding en bewegingen gekoppeld met intelligente alarmering resulteert in betere preventie. Wanneer de patiënt zelf op deze verbeterde inzichten kan acteren, vergroot dit tegelijk de zelfredzaamheid. In eerste instantie richten wij ons op informatievoorziening richting verpleegkundigen en mantelzorgers, maar wij zien concrete mogelijkheden om de patiënt directer bij de zorg te betrekken. Hiermee vangen we twee vliegen in één klap: de patiënt heeft meer het eigen heft in handen en de zorgverleners kunnen ontlast worden.

Vraag 4. Zoals we allemaal weten is het zorglandschap erg aan het veranderen, de opkomst van technologie en de dubbele vergrijzing zijn hier een voorbeeld van. Hoe ziet volgens jullie de zorg er over tien jaar uit en wat is dan de rol van Momo Medical in dit landschap?
Zorg zal over 10 jaar nog steeds draaien om mensen die mensen helpen. Wij willen dit ondersteunen door zorgverleners in staat te stellen zoveel mogelijk met zorg bezig te zijn, op het juiste moment en bij de juiste patiënt. Hierbij zorgen wij dat overbehandeling, onderbehandeling en administratie tot een minimum beperkt kunnen worden.

 

 

Meer informatie over de Health~Holland Meet~Up
Na een aantal succesvolle sessies waarbij zorgprofessional en start-up samen pilots zijn gaan draaien in het ziekenhuis organiseren wij opnieuw een Health Meet~Up.  Voor deze bijeenkomst hebben wij een medische board die vanuit hun expertise de startups kunnen beoordelen geselecteerd.

De zorgprofessionals maken kennis met een aantal Health start-ups die zich bezig houden met het thema zelfredzaamheid en die de ambitie hebben om op innovatieve wijze de zorg te verbeteren. Wij brengen deze twee partijen met elkaar in contact en gaan gezamenlijk op zoek naar verbinding en versnelling!