Veel mensen die in de zorg werkzaam zijn, hebben een idee over hoe de zorg kan worden verbeterd. Aan concrete zorginnovaties heb ik, Bart Villerius, meerdere keren meegewerkt. Eerst in loondienst en sinds 2011 met een eigen product, de uMotion. Dit is een doelmatig en functiegericht loophulpmiddel om mensen met een balansstoornis veiliger zelfstandig te laten lopen. Om dit product te bedenken, te maken, te testen, door te ontwikkelen etc. heb ik vanaf dag één mensen met hun eigen expertise in diverse disciplines benaderd om mee te denken. De toekomstige gebruiker en zijn/ haar zorgverleners stonden daarbij centraal, en staan dat nog steeds want het kan natuurlijk altijd beter.

In drie korte columns deel ik mijn ervaringen met jullie, over hoe ik van een idee tot een product ben gekomen dat wij zelf produceren en dat door de gebruikers met een 8,2 word gewaardeerd. Hopelijk dragen deze columns er voor jou aan bij om concreet met een idee ter verbetering van de zorg aan de slag te gaan. Kippenvel door de positieve ervaringen ‘uit het veld’ van jouw uitgewerkte idee is de beste drijfveer om door te gaan. Hobbels op de weg zijn relatief als je weet en ziet dat je goed bezig bent voor een ander.

Deel 1: Het idee, de uitwerking en bescherming.

Deel 2: De financiering, certificering en productie.

Deel 3: Communicatie van uw verbetering en de ontwikkeling van de activiteit.

Het idee, de uitwerking en bescherming

Voor een goed idee ter verbetering van de status quo heb je een probleem nodig. Het liefst een groot probleem, dat ook zo wordt ervaren door anderen. Wij vroegen aan patiënten met een balansstoornis, hun partners en zorgverleners of zij de beschreven problemen met standaard rollators ook zo hadden ervaren. Dit bleek zo te zijn en dat gaf ons het ‘groene licht’ om door te gaan. De vragen “Hoe ziet de ideale oplossing er volgens u uit?” en “Waar moet het product aan voldoen?” heb ik eindeloos gesteld. Vervolgens ben ik met veel focus aan de slag gegaan met de uitwerking. Stap voor stap.

Focus maakt de zoektocht naar oplossingen makkelijker. Wij moesten goed uitzoeken welke mobiliteitsbehoeften er niet worden ingevuld door de standaard rollator. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met de ziekte van Parkinson, door verminderde handkracht, lastig beide remhendels inknijpen om goed te remmen (als beide remmen het al doen). Dit probleem hebben we verholpen door het hele remsysteem met één hand bedienbaar te maken. De gebruiker moet heel lichtjes knijpen om te lopen, zodat diegene zelf bepaalt wat er gebeurt in plaats van dat de rollator er ongewenst met de gebruiker vandoor gaat. Zie dan nog maar adequaat te remmen… Dit zijn twee voorbeelden van simpele oplossingen die de angst om te vallen, helpen wegnemen. En dat draagt bij aan het herstellen van de zelfredzaamheid.

Focus is uitermate belangrijk om de uitwerking van het idee helder te krijgen. En dan snel door naar de praktijk want daar leer je het meest. Zo fietste ik met regelmaat met een prototype op mijn schouders naar de afdeling neurorevalidatie van het VUmc om het prototype met zorgverleners en hun patiënten te testen en bespreken. Wanneer je ergens lange tijd mee bezig bent en je merkt dat het uitgewerkte idee een oplossing aan het worden is, dan kun je er op wachten dat gevestigde partijen er met een goedkope kopie vandoor willen gaan.

Langdurige bescherming door middel van een patent (kan ook op een idee in de vorm van intellectueel eigendom, IP) is voor de meeste van ons onbetaalbaar. PCT is dan een optie om 1,5 jaar de tijd te krijgen alvorens je besluit echt verder te willen beschermen. En als het product of de dienst toch wordt gekopieerd door een grote speler, dan moet je diepe zakken en een lange adem hebben om je gelijk te halen. Als het al lukt. Ik geloof in de bescherming door het beter te doen dan ‘die grote jongens’ die alleen voor het geld in deze zorgmarkt actief zijn. Zij beknibbelen op de prijs voor een hogere marge en dus op de kwaliteit van onderdelen. En het is juist de optelsom van details die het verschil maken. Daarom kunnen jij en ik een idee succesvol uitwerken omdat wij snappen waar de toegevoegde waarde ligt: In oprechte aandacht voor de man en vrouw die goede zorg nodig heeft.

Volgende week kun je lezen over de financiering, certificering en de productie. Graag tot dan en neem gerust contact met me op via bart@villeriusmedical.eu.