De dienst Hallo Dokter is afgelopen week live gegaan. Het is een platform voor patiënten om videoconsults te voeren met de huisarts. Dit in combinatie met het Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) in een gebruiksvriendelijke website.

In het model van Hallo Dokter sluiten zorgconsumenten een lidmaatschap af met het bedrijf. Ze krijgen vervolgens een pas met een uniek Medi-ID nummer. Met die code kunnen ze op de laptop, tablet of telefoon inloggen in de beveiligede webomgeving van Hallo Dokter en afgeschermd videoconsults voeren met de huisarts en hun medische gegevens bijwerken in het PGO. Zorgconsumenten kunnen altijd en overal ter wereld hun PGO raadplegen.

‘Wij benaderen de huisarts in kwestie met de mededeling dat een van hun patiënten graag videoconsults voert’, legt founder van Hallo Dokter, Guido Maas, uit. ‘Het is in het voordeel van de huisarts om hier aan mee te doen want hij of zij krijgt een jaarlijkse vergoeding van Hallo Dokter voor het gezamenlijk invullen met de zorgconsument van het PGO. Het videoconsult heeft bovendien een officieel tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangen en valt dus onder de basisverzekering.’

De kosten voor het lidmaatschap van Hallo Dokter liggen op 25 euro per jaar voor het eerste volwassen familielid dat meedoet en 20 euro voor volgende thuiswonende familieleden. Kinderen tot achttien kunnen gratis lid worden indien een van de ouders lid is. Maas: ‘Toen ik vijftien jaar geleden begon met het idee om video consults in Nederland werkelijkheid te maken, wilde ik zorggebruikers helemaal niets in rekening brengen en het faciliteren van onze diensten onderdeel laten zijn van de basiszorg in Nederland. Maar na jaren onderhandelen met VWS en verzekeraars ben ik er achter dat een vernieuwing zoals deze niet vanuit de grote koepels of beroepsgroepen moet komen, maar vanuit de consumenten zelf. Mensen zijn natuurlijk al jaren gewend om met Skype of FaceTime te bellen. Er wordt in de zorg alleen veel over gepraat en nagedacht maar nog heel weinig echt gedaan. Als je iets zoals dit wil invoeren loop je tegen allerlei obstakels en regels aan. Je moet bijvoorbeeld schakelen met het Huisarts Informatie Systeem (HIS) en met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat maakt het allemaal heel stroperig en daarom kiezen wij er voor om met deze dienst te starten puur op basis van de gebruiker. De hoop is natuurlijk dat heel veel mensen zich aanmelden voor het lidmaatschap en dat veel huisartsenposten tijd inruimen voor videoconsults via Hallo Dokter te doen.’

Hallo Dokter maakt gebruik van de bestaande infrastructuur. Er hoeft zowel door de dokter als zorgconsument niets te worden gedownload. De huisarts hoeft geen additionele investeringen te doen voor het meewerken aan het platform Hallo Dokter. Berghuis: ‘De gebruiksvriendelijkheid, privacy en de hoge mate van veiligheid van het platform Hallo Dokter geeft de participerende zorgconsument de regie.’

Bron: Zorgvisie