De tijd begint te dringen voor innovatie van de gezondheidszorg. Er is enige noodzaak om de samenwerking binnen de totale zorgketen te optimaliseren. Minder voor de hand liggend, maar even belangrijk, is de volgende verandering: als consument zijn we steeds meer gewend het middelpunt te zijn van onze leveranciers. Het moment dat we aan zorgaanbieders dezelfde eisen stellen als aan winkels en webshops komt snel dichterbij. Waarom nog wachten als de nieuwste technologie zó veel oplossingen biedt?

Steeds meer bedrijven stellen medewerkers en partners in staat klantvragen razendsnel te beantwoorden door alle benodigde data centraal beschikbaar te stellen. Alle gegevens zijn realtime en actueel waardoor de interactie tussen klant en leverancier soepel verloopt. Die toegankelijkheid en snelheid kom ik helaas nog weinig tegen in de Nederlandse gezondheidszorg. Terwijl het, ook wanneer budget of privacy een obstakel vormen, betrekkelijk eenvoudig is op te lossen. Dat vraagt echter wel om een ruimere blik op innovatie.

Nieuwe manier van nadenken over innovatie

Dat ook zorgaanbieders met apps veel innovatiemeters kunnen maken, is helaas nog te onbekend. Daar wordt door stakeholders overigens hard aan gewerkt. Zo hebben al veel leiders in de zorg zich aangemeld voor de Health Innovation School in het Radboudumc te Nijmegen. Daar wordt onder andere kennisgemaakt met design thinking, een methodologie die door ontwerpers wordt gebruikt om complexe problemen op te lossen én de door klanten gewenste oplossingen te vinden. Zo helpt design thinking op een pragmatische manier om te gaan met innovatie. De mens als uitgangspunt voor het creëren van relevante oplossingen met een positieve impact op organisaties, producten of diensten. Noem het voor het gemak maar… gemak.

Razendsnel een prima werkend prototype

Onlangs ben ik moeder geworden en rondom de geboorte miste ik een stuk van dat gemak. Het viel me ineens op dat er in de zorgketen niet, nauwelijks of pas laat met elkaar wordt gecommuniceerd. Van kraamzorg tot en met huisarts en ziekenhuis. Voor mij als moeder was er nauwelijks ruimte om invloed uit te oefenen op het totale proces. Het kwam erop neer dat ik hetzelfde verhaal meerdere malen moest vertellen, zelf het advies van een paramedicus moest herhalen, en een afspraak pas kon worden gemaakt nadat mijn huisarts zelf telefonisch de feiten op een rijtje had gezet. Dat moet makkelijker kunnen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een app, dacht ik zo. Met diverse stakeholders in de keten hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Het resultaat: razendsnel een prima werkend prototype, waar iedere zorgaanbieder zo mee aan de slag kan.

Advies: zet de patiënt centraal met de nieuwste innovaties

Het is mijn ervaring dat de huidige stand van de technologie zodanig is, dat je alle bedrijfskundige zaken ermee kunt oplossen. Belangrijker is dan ook hoe je als zorgaanbieder een bepaald probleem aanpakt. Kies voor de juiste methodiek, die zorgt voor een stabiel proces, en die garandeert dat een concept binnen afzienbare tijd leidt tot een prototype. Met dezelfde aanpak kan een demo worden verfijnd tot een daadwerkelijk inzetbare app. Stel het juiste team en de juiste persona’s samen om de probleemstelling scherp te krijgen en om te zetten in een conceptontwerp. Dat doe je wederom met het hele team, door samen een storyboard te maken. Op basis daarvan wordt vervolgens de app gebouwd. Een prototype kan al binnen enkele dagen klaar zijn!

App met groot enthousiasme ontvangen

Terugkomend op mijn eigen praktijkervaring: als kersverse moeder wil ik, als daar aanleiding toe is, op het consultatiebureau snel contact krijgen met de huisartsenpraktijk. Ideaal hierin zou een chatfunctie zijn, die ervoor zorgt dat onze huisarts direct kan zien wat er volgens de verpleegkundige loos is. Wanneer nodig kan de huisarts dezelfde informatie direct delen met een specialist in het ziekenhuis. Voor mij als ‘zorgconsument’ is het belangrijk dat ik erop kan vertrouwen dat het dossier altijd overal gelijk is en direct kan worden geraadpleegd. Plus dat ik de mogelijkheid heb om ook zelf te handelen, wanneer de situatie daar om vraagt. In de situatie die ik hier omschreven heb, voel ik me te afhankelijk van zaken waar ik geen zicht op heb. De app die we hebben gemaakt om tijdens de Health Innovation School te demonstreren werd – het zal niemand verbazen – met groot enthousiasme ontvangen.

Persoonlijke zorg: dossier staat centraal

In de wandelgangen van zorgaanbieders hoor ik meer dan eens dat in hun bedrijfsvoering de patiënt of cliënt centraal staat. Maar waarom zijn of haar gegevens dan niet? Steeds meer leiders in de zorg zijn ervan overtuigd dat je met slimme software veel problemen kunt tackelen. Hen raad ik aan een netwerk om zich heen te creëren en de mensen en hun verwachtingen goed te leren kennen door ideeën en pijnpunten te inventariseren. Cliënten anno 2017 verwachten méér, simpelweg omdat ieder van ons dagelijks op zijn smartphone ervaart dat het ‘dagelijks leven’ veel en veel eenvoudiger kan. Nogmaals, persoonlijke zorg betekent juist dat ook zijn of haar dossier centraal staat. Met een demo-app zie je in een handomdraai hoe cloudtechnologie daarbij kan helpen. En hoe eenvoudig het is zodra je het probleem vanuit de juiste invalshoek benadert.