EVENT: Masterclass Samenwerken in Netwerken

389

Op donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018 vindt de Masterclass Samenwerken in Netwerken plaats in het Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist. De doelgroep is gericht op bestuurders, managers, leidinggevenden en overige geïnteresseerden in diverse sectoren (gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector, gemeentes, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven).

Netwerkorganisaties binnen zorg en welzijn, gemeentes en maatschappelijk werk zijn cruciaal geworden voor het leveren van diensten aan cliënten, politiek en maatschappij. Ontwikkelingen in de zorg zijn namelijk te complex om alleen op te lossen. Denk daarbij aan veranderingen in de langdurige zorg, WMO of zorgverzekeringswet, het regionale zorgaanbod en decentralisatie van zorgketens.

De vorming van netwerken biedt kansen om de inkoopmacht van verzekeraars te weerstaan en om meer kwaliteit te bieden aan patiënten die steeds hogere eisen stellen. Door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan kan betere en meer gedifferentieerde zorg worden geleverd.

Sprekers zijn onder andere Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie, verbonden aan TIAS, en André Wierdsma, emeritus hoogleraar Management en Organisatie, Nyenrode Business Universiteit.

Voor meer informatie en registratie: klik hier