Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan Michel Rudolphie, bestuurder/algemeen directeur KWF kankerbestrijding.

Vraag 1. Wat houden jouw werkzaamheden als bestuurder/algemeen directeur KWF kankerbestrijding in?
Mijn werkzaamheden staan volledig in het teken van creëren van impact op de
kankerbestrijding. Dat gaat over het hele speelveld zoals bijeenkomsten over de Rookvrije Generatie, overleg met onderzoekers over nieuwe oncologische ontwikkelingen, gesprekken met de politiek en patiënten over de problematiek rond dure geneesmiddelen, psychosociale zorg en patiëntenzorg maar ook het bijwonen van acties in het land waar geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek door duizenden vrijwilligers. Door het aansturen van ruim 230 medewerkers, het samenwerken met ruim 1000 onderzoekers, het stimuleren van ruim 100.000 vrijwilligers en het koesteren van bijna een miljoen donateurs is deze impact ook daadwerkelijk mogelijk. Dankbaar om bestuurder te mogen zijn van deze prachtige maatschappelijke organisatie.

Vraag 2. Er zijn op het gebied van eHealth veel toepassingen gemaakt voor verschillende soorten kanker. Heb jij een voorbeeld van een veelbelovende digitale toepassing waarin jij veel potentie ziet?
KWF financiert veel nieuwe initiatieven op het gebied van sites en apps, bestemd voor
patiënten en zorgprofessionals. Zo kunnen vrouwen online, op een besloten site, in alle rust uitzoeken wat er mogelijk is op het gebied van borstreconstructie na een borstkankerbehandeling. Het digitale informatieplatform Kanker.NL is een mooi voorbeeld. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een app waarmee artsen en specialisten samen een consult kunnen houden. Dit scheelt tijd en geld. Ik geloof zelf veel in de vele initiatieven die zich inzetten voor het optimaal benutten van medische gegevens van patiënten. Zie voor een voorbeeld de TED talk van John Wilbanks en initiatieven als Personal Health Train (PHT) en de privaat-publieke partnership “Health Deal”: de ontwikkeling van een ecosysteem voor Decision Support Systemen in de oncologie. Het zijn zeer belangrijke initiatieven waarmee niet alleen het effect van behandelingen geregistreerd kan worden maar waarmee ook big data analyses uitgevoerd kunnen worden die
tot dusver onbekende correlaties aan kunnen tonen.

Vraag 3. Je bent zes jaar werkzaam in deze functie en in deze zes jaar zijn er al heel wat digitale innovaties ontwikkeld op het gebied van kanker. Hoe zien de ontwikkelingen van digitale innovaties rondom kanker er over twintig jaar uit?
Digitale innovaties zullen op alle disciplines van toepassing zijn: diagnostiek, behandeling en nazorg. De laatste jaren zijn er enorme stappen gemaakt. Behalve op het gebied van zelfonderzoek, denk aan bijvoorbeeld huidkanker, is er ook op psychosociaal vlak veel gebeurd. Op afgeschermde sites kun je als (ex)patiënt terecht voor vragen, het bespreken van klachten en onderzoeken of je depressieve klachten hebt. Dit is een ontwikkeling waar KWF actief is, betere kwaliteit van leven voor ex–kankerpatiënten. We zien ook internationaal ontwikkelingen waarbij algoritmes een steeds belangrijker rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan OncoFinder, dat wordt ingezet om gepersonaliseerde kankerbehandelingen te selecteren en te taxeren.

Vraag 4. Ons zorgsysteem is complex door alle stakeholders, zorg is duur en de kosten worden niet minder. Door meer met preventie te doen kunnen veel kosten bespaard blijven door de regie bij de zorgvrager neer te leggen. Wat voor toepassing (app, wearable of ander eHealth product) droom jij van om te ontwikkelen voor welke soort kanker zodat mensen de ziekte preventief kunnen voorkomen?
Preventie zie ik vaak direct gerelateerd aan levenshouding en gedragsverandering. We weten dat het roken van sigaretten direct gerelateerd is met het verkrijgen van kanker. Als we een maatschappelijk aanvaardbare toepassing kunnen vinden om tabaksontmoediging te kunnen stimuleren heeft dat direct significante impact op het voorkomen van kanker. Tevens geloof ik in de ontwikkeling van “predictive genomics” en “molecular biomarkers” waardoor we in staat zijn signalen af te geven van het risico van bepaalde kankers voordat de ziekte zich manifesteert. Het toepasbaar maken naar apps, wearables of anderzijds is dan een kwestie van tijd.

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?
Esther Talboom. Zij is MD, MBA, promovendus en directeur Saltro (een diagnostiek kenniscentrum en bevordert een sterke eerstelijns gezondheidszorg).

Digitale innovaties zullen op alle disciplines van toepassing zijn