De verwachtingen van zorgverleners ten aanzien van ICT-middelen, mobiliteit en de behoefte aan informatie zijn drastisch veranderd. Organisaties in de zorg zijn in toenemende mate op zoek naar oplossingen die optimale kennisdeling tussen medewerkers, goede communicatie en informatievoorziening naar cliënten stimuleren. Hoe breng je informatie op een intuïtieve manier naar de zorgverlener in plaats van andersom? En daarbij ook nog eens rekening houdend met veiligheid, wet- en regelgeving en het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen, apps en apparatuur zoals tablets en smartphones. Reno van der Looij, Segment Manager Zorg bij Ictivity geeft in deze bijdrage antwoord op deze vragen.

De zorg is continu onderhevig aan veranderingen. Niet alleen nieuwe wet- en regelgeving, maar ook budgetten die onder druk staan en krimpen. Dit betekent dat niet alleen de zorgbestuurders, maar ook ICT-managers en locatiemanagers steeds meer te maken krijgen met complexe strategische vraagstukken. Organisaties houden zich bij ieder besluit bezig met de vraag of de organisatie daadwerkelijk wendbaar en flexibel blijft.

In de veranderende zorg is er een steeds grotere behoefte aan flexibiliteit. Ook wordt er verlangd dat de nieuwste technieken, zoals e-health en domotica, worden geïntroduceerd. Medewerkers en cliënten gaan alsmaar meer verwachten en een digitale informatievoorziening is niet meer te ontkennen. Bovendien is dit van belang om communicatie binnen de gehele zorgketen te optimaliseren. Om dit te realiseren moeten alle zeilen bijgezet worden om mee te kunnen gaan met de wensen en eisen. Dat vraagt om een ICT-omgeving die flexibel is, maar dat is zelden het geval.

ICT begint bij de zorgverlener

Eén van de belangrijkste thema’s onder zorgmedewerkers is mobiliteit. Uit onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers hier nog het een en ander te wensen hebben, terwijl het tegenwoordig vrijwel vanzelfsprekend is dat je op ieder moment van de dag bij jouw applicaties kunt, ongeacht het device. Zorgmedewerkers willen meer aan de bron registreren door het gebruik van een laptop, tablet of smartphone. Applicaties en data moeten meereizen met de gebruiker. Daarin is het belangrijk om steeds meer vanuit de gebruikersbehoefte te automatiseren en het gebruikersgemak centraal te stellen. Weg met die complexiteit. De focus van een zorgmedewerker hoort bij het zorgproces te liggen en niet bij het registreren en administreren van de vele moeilijke softwareprogramma’s. Het is aan de organisaties om de IT-infrastructuren op te stellen vanuit de zorgverlener. Zij zijn ten slotte de gebruikers en moeten baat hebben bij de aangeboden oplossingen.

Persoonlijke werkplek voor iedere zorgmedewerker

Een zorgwerkplek moet aansluiten bij de behoeften van een individuele zorgmedewerker. Een intramurale verzorgende heeft andere wensen en behoeften dan een thuiszorgmedewerker en omdat een ambulante GGZ-verpleegkundige andere werkprocessen heeft dan een specialist in de ouderenzorg of een fysiotherapeut is het cruciaal om voor de verschillende zorgberoepen een eigen persoonlijke werkplekomgeving in te richten. Aansluitend bij de werkzaamheden die zij verrichten. Taakgerichte apps binnen een werkplek zorgen ervoor dat het werk veel efficiënter wordt ingericht. Welke functionaliteit past bij welk zorgprofiel? Zo is het voor de thuiszorgmedewerker ideaal om in één oogopslag de informatie van de volgende cliënt in te zien. Bovendien zorgt de combinatie van verhoogde mobiliteit en betere toegang tot informatie ervoor dat registreren aan de bron eenvoudig, snel en efficiënt is. Niet langer hoeft er eerst op papier en vervolgens digitaal geregistreerd te worden. Het grootste voordeel is dat de kans op fouten enorm wordt verminderd.

Persoonlijke digitale werkplek

Om zorgverleners te faciliteren in hun werkzaamheden, biedt een persoonlijke digitale werkplek de uitkomst. Binnen deze zorgwerkplek kunnen alle applicaties worden ontsloten die een organisatie gebruikt. Denk hierbij aan het roosterpakket, ECD, Familienet of de maaltijdbestelservice. Al deze applicaties komen in één centraal portaal samen. De zorgmedewerker hoeft bovendien slechts één keer in te loggen om toegang te krijgen tot alle voor hem relevante applicaties en krijgt bovendien in een persoonlijk portaal informatie aangeboden welke voor die specifieke medewerker van belang is. Met dit gemak kan de zorgmedewerker aan het bed van de cliënt snel wisselen tussen bijvoorbeeld het medicatiedossier, het ZorgLeefPlan of het rooster.

Kortom, een digitale zorgwerkplek biedt een intuïtieve en moderne manier van werken met ondersteuning in het zorgproces. De zorgverlener kan vanuit één omgeving direct bij al zijn nodige informatie en de informatie verkregen tijdens het zorgproces kan op slimme manieren worden vastgelegd. Geen kopzorgen voor medewerkers, maar kwalitatieve zorg en aandacht voor cliënten.