Vandaag 23 november verschijnt de eHealth Monitor 2017 van Nictiz en het Nivel. De toon van het onderzoek is overwegend optimistisch, maar de inzet van eHealth blijft achter op het aanbod. Dat komt doordat artsen en patiënten bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die e-health biedt voor verbetering van de zorg. De kernpunten op een rijtje:

Gemak en Service: Artsen en zorggebruikers zijn positief over online contact. 46% van de zorggebruikers ziet online contact als iets dat bij hen past. Wel is er nog onduidelijkheid over toepassing en gebruik. Artsen en zorggebruikers die ervaring hebben met het e-consult zijn positiever over het gebruik ervan.
Online inzage: Er heeft een toename plaatsgevonden van de online inzage bij medisch specialisten. Medisch specialisten geven patiënten online inzage in de gestelde diagnoses, uitslagen van het laboratorium en voorgeschreven medicatie. Chronisch zieken zien na ervaring meerwaarde in online inzage.
Zelfmanagement en online behandeling: De helft van POH’s-GGZ heeft behoefte aan beslissingsondersteuning. Ook is er behoefte aan onderzoek naar eMental Health. 98% van de POH’s-GGZ zet eMental Health in voor een deel van de patiënten, waarvan 73% het een meerwaarde vindt het voor een deel van de patiënten. De helft van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen meet zelf gezondheidswaarden, zoals gewicht, bloedsuiker en bloeddruk.
Begeleiding en ondersteuning op afstand: Artsen vinden telemonitoring relevant bij patiënten met diabetes en hartfalen. Verpleegkundigen zien kansen voor verbetering medicatieveiligheid door gebruik digitale dubbele medicatiecontrole. 51-77% van de verpleegkundigen zien het als hun taak om cliënten te ondersteunen bij goed gebruik van eHealthtoepassingen.
Elektronische dossiervoering en communicatie tussen zorgverleners: Huisartsen kunnen nog niet met alle lokale organisaties en zorgverleners digitaal gegevens uitwisselen.

Aanbevelingen

Om doelmatig gebruik van eHealth te stimuleren, doen Nictiz en het NIVEL een aantal aanbevelingen:

  • Zorgaanbieders kunnen helpen nut en noodzaak te verhelderen voor patiënten, zodat duidelijk is waarom eHealth wordt ingezet, voor wie, met wie en op welk moment (formuleer visie en maak keuzes).
  • Overheid en ICT-leveranciers kunnen nog meer inzetten op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling en dubbele medicatiecontrole, zodat patiëntgegevens altijd beschikbaar en up-to-date zijn.
  • Opleidingsinstituten kunnen studenten ervaring laten opdoen met eHealth en het onderdeel van de geboden opleiding maken.
  • Software-ontwikkelaars en zorgaanbieders kunnen zorgen dat eindgebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling van eHealth, maar ook voor goede ondersteuning bij het gebruik ervan.
  • Beroepsverenigingen kunnen zorgverleners ondersteunen en zorgen dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden van eHealth, maar ook dat regels, werkwijzen en richtlijnen helder zijn.
  • Onderzoeksinstituten kunnen wetenschappelijk onderzoek naar goede en slechte voorbeelden van eHealth doen om zich te krijgen op de succesfactoren en belemmerende factoren bij het gebruik van eHealth.

Alle resultaten uit de eHealth Monitor zijn te raadplegen op www.ehealth-monitor.nl.