De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo door nieuwe innovatieve technieken. E- en m-health, ‘Lean’ organiseren: het wordt steeds vanzelfsprekender en vormt nog maar het begin. Voor de zorg zijn deze ontwikkelingen van grote invloed. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn innovaties van groot belang. VvAA wil de innovatie in de zorg versnellen en brengt daarvoor een 25-tal mensen bij elkaar die impact hebben en het verschil kunnen maken. Jaarlijks vertrekt er een groep richting Exponential Medicine in Amerika waar innovators en organisaties op biomedisch en technologisch gebied je meenemen in de wereld van mobile health, 3D-printing, robotisering en meer. Mobile Doctors houdt je o.a. op de hoogte door middel van blogs van Arnoud van Schaik, directeur MediRisk. Lees hier zijn vorige blog: Exponential Medicine: “De patiënt wordt volop in het proces betrokken”

Recent was ik bij een presentatie die ging over gemiste diagnoses. Dat is een belangrijk onderwerp, zeker omdat dit jaar bleek dat de grootste risico’s in ziekenhuizen niet langer worden gelopen bij operaties, maar bij het stellen van diagnoses (onderzoek IGZ , zie ook). Vandaag kwam het onderwerp diagnose uitgebreid aan de orde op het Exponential Medicine congres. De enorme mogelijkheden om de kwaliteit van de diagnose te verbeteren door de inzet van artificial intelligence en machine learning.

Uit een studie die vandaag gepresenteerd werd bleek dat veel uit de stem afgeleid kan worden. In het onderzoek werd de overeenkomst onderzocht tussen stemkarakteristieken en cardiovasculaire ziekten. Dat gebeurde onder patiënten die voor een hartfilmpje waren doorverwezen. Ze onderzochten 150 patiënten en maakt opnamen van hun stem. Het bleek rekening houdend met zaken als leeftijd, sekse en traditionele risicofactoren dat uit de stemopnamen een verhoogde kans op hartfalen met een grote waarschijnlijkheid te concluderen was. Hoewel nog erg experimenteel vind ik dat een mooi voorbeeld van techniek die kan helpen bij het stellen van de diagnose. Juist omdat het mogelijk is om dat op afstand te doen geeft dat wereldwijd veel mogelijkheden.

Ook zagen we een presentatie van Zebra Medical Vision. Dat bedrijf ondersteunt de radioloog met techniek die op de röntgenfoto’s zaken laat oplichten die aandacht vragen. Dat voorkomt dat je zaken onbewust over het hoofd ziet of dat je iets mist wat met het menselijke oog niet of nauwelijks te zien is. De informatie wordt door artificial intelligence toegevoegd aan de foto’s. Zo kan eerder een diagnose gesteld worden en is, bijvoorbeeld, de kans op genezing groter.

En dat zijn maar twee voorbeelden van de nieuwe mogelijkheden die er (net) zijn of eraan komen.

Arnoud van Schaik
Directeur MediRisk