Mobile Doctors ging op bezoek bij Star-SHL in Breda, een van de veertien diagnostische centra die Star-SHL in Zuidwest-Nederland heeft. Star-MDC en SHL-Groep zijn 1 april 2017 gefuseerd en hierdoor is Star-SHL het grootste diagnostische centrum in Nederland dat zich specifiek richt op de eerstelijnszorg. Nut en noodzaak van deze fusie? Innoveren. Mobile Doctors sprak hierover met Astrid van der Put, een van de bestuurders van Star-SHL.

“Drie tot vier jaar geleden is destijds binnen de SHL-groep het concept ontstaan om beeldvormende diagnostiek te combineren met bloedprikken en functieonderzoeken, allemaal op één plek”, vertelt Van der Put. Volgens haar maakt de fusie van de twee organisaties in april een versnelling van verdere innovatie mogelijk. Belangrijk voor de nieuwe organisatie is het verder ontwikkelen van de digitalisering van dienstverlening, dat gefinancierd wordt door de efficiencyvoordelen die de fusie opleveren. De organisatie is ooit opgericht van en voor huisartsen. Van der Put: “Je merkt dat de druk de laatste jaren steeds hoger ligt en er steeds meer wordt neergelegd bij zorgprofessionals. Wij proberen hen, daar waar mogelijk, te ondersteunen en te ontzorgen.”

Exponential Medicine 2015

“In 2015 ben ik meegegaan naar Exponential Medicine in San Diego om inspiratie op te doen”, vertelt Van der Put. “Innovatie is belangrijk in de medische diagnostiek en we proberen de juiste keuzes te maken tussen wat wel en wat niet.” In San Diego word je volledig ondergedompeld in alles wat te maken heeft met innovatie. Wat heeft Van der Put in San Diego geleerd, wat zij bij haar eigen organisatie daadwerkelijk heeft kunnen toepassen? “Vooral op het gebied van digitalisering hebben wij binnen Star-SHL enorme stappen gemaakt. Een goed voorbeeld hiervan is Star-SHL Kompas wat wij zijn gaan ontwikkelen na terugkomst uit San Diego.”

Ontzorgen met Kompas

Star-SHL Kompas is een gedigitaliseerd webbased oproep- en bewakingssysteem en werkt volgens de oproepen en protocollen die horen bij chronische zorg en vanuit het maatwerk van de huisartsenpraktijk. “Een patiënt met diabetes krijgt vier keer in het jaar een oproep om bloed te laten prikken en elk jaar een oproep voor een test op nierfalen. Door middel van Kompas kunnen zulke oproepen worden gecombineerd. En dat is uniek in Nederland”, legt Van der Put uit. “Iedereen is enthousiast. De huisarts wordt door de dienstverlening ondersteunt en de patiënt ondervindt het gemak.” De uitrol van de eerste versie van Kompas is in het werkgebied van Star-SHL in Zuidwest-Nederland halverwege, maar zij streven uiteindelijk naar 100%. Ook ontvangen zij aanvragen van partijen buiten dit werkgebied voor Kompas. Aan versie 2.0 van Kompas wordt momenteel gewerkt. Meer weten over Star-SHL Kompas: bekijk hier de volledige video.

Digitale beoordeling bij Fundusfotografie

Bij diabetes kunnen de kleine bloedvaten in het netvlies achterin het oog beschadigen. Fundusfotografie is een diagnostisch onderzoek waarbij je kijkt of de doorbloeding in het oog goed is. Star-SHL heeft dit onderzoek door middel van innovatieve apparatuur gedigitaliseerd. Van der Put: “Voor het maken van de foto’s maken wij gebruik van high-end camera’s en de foto’s worden beoordeeld door intelligente software. Indien de software aangeeft dat er een ‘niet pluis situatie’ is, worden de foto’s ook nog bekeken door het menselijke oog, oftewel de oogarts.”

Inspelen op klantbehoefte

Volgens Van der Put is het belangrijk om als organisatie bij innovatie een onderwerp te kiezen wat voor de klantgroep van groot belang is. “Bij ons dragen deze twee innovaties, de Star-SHL Kompas oproepdienst en de digitale beoordeling van foto’s, bij aan betere zorg voor diabetespatiënten. Star-SHL zoekt actief naar innovatieve verbeteringen om de zorg te organiseren, te verbeteren en betaalbaar te houden.
Inspelend op de marktontwikkelingen in de eerstelijnszorg heeft Star-SHL een dedicated innovatie-team aangesteld, waarmee de voorsprong op innovatie niet alleen geborgd, maar ook versneld wordt.