De komende tijd stellen wij de deelnemende startups aan de Health~Holland Meet~Up in januari 2018 vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan solvo.

Vraag 1. Kunnen jullie in het kort toelichten waar solvo voor staat en waarom jullie zijn opgericht?

Solvo geeft de consument meer mogelijkheden om zelf sturing te geven aan zijn gezondheid, zijn leven. Dat doen we door inzicht te verschaffen in welke mogelijke oplossingen er zijn voor de klachten van de consument en welke zorgspecialist voor hen de beste behandeling kan geven. We publiceren een overzicht van vrijwel alle behandelpraktijken van Nederland waarbinnen de consument makkelijk zorgspecialisten kan vinden, vergelijken en contacteren. Dus inzicht in specialisaties, ervaringen, opleidingen, aansluitingen bij beroepsverenigingen, reviews en rating, maar ook openingstijden en prijzen. Ook weten we welke specialist gecontracteerd is door welke zorgverzekeringen. Solvo is de vierde website uit het solvo-netwerk. Het solvo-netwerk bestaat uit de websites solvo.nl, gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl en ziekenhuis.nl. Met meer dan 5,5 miljoen bezoekers per maand is het solvo-netwerk het grootste platform voor online gezondheidsinformatie in Nederland.

Vraag 2. Jullie zullen in januari 2018 aanwezig zijn bij de Health~Holland Meet~Up. Wat is voor jullie de reden geweest om solvo op te geven?

Solvo is onlangs veranderd, het is vanaf nu mogelijk om als zorgspecialist in een paar stappen je praktijk gratis te registeren op de site. Daarmee is de drempel voor specialisten om zichzelf te presenteren op internet via solvo verder verlaagd en wordt het inzicht van de consument verder vergroot.

Vraag 3. Het thema van deze Meet Up is service & bereikbaarheid in de zorg. Hoe draagt solvo hier aan bij?

Solvo maakt de zorg meer bereikbaar door inzicht te geven in de voor jouw beste oplossing/specialist. We bieden deze service gratis aan en maken het makkelijk om online in contact te komen met een zorgspecialist.

Vraag 4. Zoals we allemaal weten is het zorglandschap erg aan het veranderen, door bijvoorbeeld de opkomst van technologie en de vergrijzing. Hoe denk jij dat de zorg er over tien jaar uit zal zien en wat zal de rol van solvo zijn in dit nieuwe landschap?

Over tien jaar heeft de consument meer sturing over zijn eigen zorgbehoefte. Via solvo kan hij specialisten vinden, vergelijken en boeken. Daarmee is de zorg beter toegankelijk en efficiënter geworden. Daarnaast biedt solvo de consument informatie waarop hij zijn beslissingen beter kan baseren: denk hier bijvoorbeeld aan informatie over de effectiviteit van bepaalde behandelingen, inzage in de kosten van behandeltrajecten en de gemiddelde duur hiervan.

Vraag 5. Welke andere startup zouden wij volgens jullie aan de tand moeten voelen, met ‘Vijf Vragen Aan’, die zich ook bezighoudt met dit thema en waarom?

Wij stellen voor Amino te vragen, een Amerikaanse start-up die al heel ver is met het verbinden van bestaande databronnen en zo daar zinvolle informatie voor de consument van te maken.

Meer informatie over de Health~Holland Meet~Up?
Na een aantal succesvolle sessies waarbij zorgprofessional en start-up samen pilots zijn gaan draaien in het ziekenhuis organiseren wij opnieuw een Health Meet~Up. Voor deze bijeenkomst op selecteerden wij een medische board die vanuit hun expertise de startups kunnen beoordelen.