Al sinds de crisis staat de zorgsector onder druk. Er is meer en meer zorg nodig, mede door de vergrijzing, maar er wordt minder geld beschikbaar gesteld. Processen in de zorg zullen dus efficiënter ingericht moeten worden, zodat het werk gedaan kan worden binnen de tijd en het budget dat beschikbaar is. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar, waarbij een stabiel netwerk key is.

IT kan bijvoorbeeld ingezet worden in de vorm van ‘patient trackers’. Dit wordt met name ingezet bij Alzheimer-patiënten. Met behulp van zo’n tracker kunnen patiënten rondlopen in het tehuis waar zij wonen en op het terrein daaromheen, zonder begeleiding. Deuren gaan bijvoorbeeld automatisch open en dicht, doordat deze tracker verbonden is met het netwerk. Ook is op deze manier inzichtelijk waar de patiënt zich bevindt. Wifi-tags bieden uitkomst in het lokaliseren van personen en objecten, met inzet van een RTLS (real-time locating system).

Zorg op afstand

Een andere wijze waarop technologie wordt ingezet in de zorg is zorg op afstand. Via videocalls op tablets of smartphones komt het zorgpersoneel in contact met de patiënt, bijvoorbeeld om te checken of hij zijn medicatie heeft ingenomen of om te vragen of het gelukt is om zijn ontbijt zelf klaar te maken. Als je bijvoorbeeld denkt aan ouderenzorg in de wijk, is dit een efficiënte manier om even contactmoment te hebben met de bewoner, zonder heen en weer te reizen. Maar ook in het geval van nazorg na een operatie kan dit uitkomst bieden, in plaats van een ‘live’ controleafspraak in het ziekenhuis.

‘Patient tracking’ en zorg op afstand zijn voorbeelden van inzet van technologie, waarmee efficiënt met tijd om wordt gegaan. Daarnaast zijn er inmiddels ook talloze processen en systemen die op wifi draaien in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Downtime is geen optie

Wifi wordt ingezet voor zuurstofmonitoring, hartmonitoring, slimme bedden, toegang tot EZD’s (Elektronische Zorg Dossiers) en real-time toegang tot röntgenfoto’s en MRI-scans. Dit soort connectiviteit maakt nauwkeurige en tijdige patiëntmonitoring mogelijk. Hierdoor kan het personeel zich richten op de beste kwaliteit van zorg, in plaats van bijvoorbeeld administratieve taken. Bovendien zorgt de verbinding van verschillende apparaten met hetzelfde netwerk voor snelle verzameling en uitwisseling van data. Wanneer er zo veel verschillende apparaten en systemen draaien op het netwerk, is continuïteit cruciaal. Zorginstellingen kunnen zich geen downtime permitteren, of het nu komt door storingen of door een systeemupdate.

Netwerken in de gezondheidszorg vereisen ongeëvenaarde veiligheid en privacy. Het afzonderlijk beveiligen van systemen, apparaten of gebieden is dan ook niet genoeg. Het gehele netwerk moet deze twee waarden borgen. Een stabiele, betrouwbare netwerkinfrastructuur is daarom cruciaal, zodat de instelling optimaal kan profiteren van de voordelen die wifi kan bieden.

Jasper Vredegoor is Channel Manager Benelux bij Aerohive.