Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan Vincent Schot, CEO van Soulve Innovations.

Vraag 1. Wat is Soulve Innovations?

Soulve Innovations is een jong bedrijf dat digitale producten ontwikkelt voor betere zorg. De missie van Soulve is dat iedere patiënt de best mogelijke zorg ontvangt en ervaart. Onze visie hierbij is dat de patiënt en alle betrokken zorgverleners verbonden worden in een integraal zorgtraject met één zorgbeeld. Vaak is het voor patiënten en zorgverleners nu onvoldoende duidelijk wat er allemaal speelt. Dit moet vaak zelf opgezocht worden uit allerlei verschillende systemen, portalen en apps. Wij streven ernaar dat iedereen direct een compleet beeld kan zien van iemands zorg om zo optimaal hieraan te kunnen bijdragen.

Wij zijn ooit begonnen als adviesbureau en hebben zo kennis op gedaan over zorg en de digitalisering hiervan. De afgelopen 3,5 jaar zijn we ons gaan focussen op digitale apps en producten. Met advies konden we vaak maar een beperkte groep mensen tegelijk helpen. Met onze producten kunnen we veel zorginstellingen en patiënten tegelijk bereiken om onze missie te verwezenlijken. Binnen ons bedrijf staan de kernwaarden impact, groeien, verbinding en lef centraal. Wij werken met jonge en enthousiaste mensen samen met onze klanten aan onze missie. Wij zijn het afgelopen jaar van 5 naar 20 man gegroeid en verwachten de komende jaren dit verder uit te bouwen.

Vraag 2. Kan je wat meer vertellen over jullie product MediMapp?

MediMapp is ons bekendste product. Het is een digitaal zorgplatform waarmee de patiënt en alle zorgverleners samenwerken op basis van digitale zorgtrajecten. De patiënt en artsen kunnen samen een digitaal zorgtraject samenstellen en volgen. MediMapp biedt handige apps voor de patiënt en dokter die ze de juiste informatie op het juiste moment geeft. Binnen dit zorgtraject worden er allerlei zaken aangeboden zoals: een tijdlijn overzicht van alle zorg, push notificaties voor belangrijke afspraken, medicatie of leefregels. Verder kunnen patiënten vragenlijsten invullen en belangrijke informatie aan hun arts doorgeven.

Uniek aan MediMapp is de koppeling met EPD’s. Doordat MediMapp integreert met alle grote EPD systemen (zoals Hix en Epic) kunnen wij het persoonlijke zorgpad van iemand bepalen en het zorgpad verrijken met EPD gegevens. Sommige instellingen kiezen er voor om MediMapp in te zetten als volledig eHealthportaal. MediMapp wordt samen met patiënten ontwikkeld. De grootste gebruikersgroep is 55+. Patiënten denken mee, worden betrokken bij het testen van features en kunnen goed overweg met de interface

Een van onze belangrijke speerpunten is groei en schaal. Veel eHealthoplossingen blijven steken bij een of twee zorginstellingen. MediMapp wordt ingezet in zeven grote zorginstellingen in Nederland. Bij Bergman Clinics wordt de app bijvoorbeeld aangeboden aan ca. 70.000 patiënten op jaarbasis. In ons meest recente patiënttevredenheidsonderzoek onder meer dan 4.000 patiënten scoort de MediMapp ruim boven een 9. Naast dat we erg trots zijn op deze getallen laat dit vooral zien dat er behoefte is aan producten zoals MediMapp.

Vraag 3. Op welke manieren draagt Soulve Innovations bij aan het zorglandschap in Nederland?

Wij dragen op de volgende wijze bij aan het zorglandschap in Nederland:
1. Wij dragen bij aan een verbetering van de patiëntervaring in zorg. Wij geven de patiënt overzicht en duidelijkheid in de wirwar van apps, tools, portalen. Voor bankieren vinden we het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat er één app is waar je alles in kunt doen: je banksaldo checken, overmaken, verzekeringen regelen. Zo moet het wat ons betreft ook in de zorg worden.
2. Wij helpen zorgverleners om hun zorg effectiever te monitoren en vanuit een keten aan te bieden. Doordat zorgverleners het hele digitale zorgtraject kunnen zien en monitoren kunnen ze beter afstemmen met hun ketenpartners en bijsturen waar nodig.
3. Wij faciliteren Value-Based Healthcare en optimalisatie van zorg(-processen). Hiervoor hebben we binnen MediMapp een uitgebreide analyse functie (MediMapp Analytics) ontwikkeld. Hierin kunnen uitkomsten (doorlooptijden, medische uitkomsten en patiëntuitkomsten) uitgezet worden tegen zorgpaden en zorgpadvariatie. Zo kunnen zorgverleners real-time (over de gehele) keten hun zorgprocessen analyseren en verbeteren. Tevens kunnen wij afwijkingen van het traject real-time signaleren om zo te voorkomen dat een patiënt niet de afgesproken zorg ontvangt. Hierdoor ontstaat er synergie tussen de zorgpaden die patiënten zien, zorgverleners gebruiken en vervolgens optimaliseren.

Vraag 4. Hoe denken jullie dat de rol van Soulve Innovations er over tien jaar uit zal zien in het veranderende zorglandschap?

Er zijn een aantal veranderingen gaande in de zorg die veel impact gaan hebben op hoe zorg wordt vormgegeven: steeds meer ketenzorg en transmurale zorg, het belang van Value-Based Healthcare en patiënten die steeds meer willen kiezen. Wij denken dat MediMapp en de producten van Soulve de komende tien jaar gaan bijdragen aan deze veranderingen. Op basis van onze diensten worden bovenstaande zaken makkelijker te realiseren.

Zorg zal steeds meer in ketens en regio’s worden georganiseerd. De eerste ziekenhuizen in Zweden en Nederland kiezen al voor een keten- of horizontale benadering voor het inrichten van de zorg. Dus niet meer de afdeling of het specialisme centraal stellen maar de patiënt flow. Deze benadering van de patiënt flow moet digitaal gefaciliteerd worden. Zorgverleners willen vervolgens inzicht (rapportages, analyses e.d.) in deze patiënt flows om de patiënt goed te kunnen bedienen.

Ook voor de patiënt gaat er dus veel veranderen. Wij hebben de volgende visie: Een patiënt kan binnen een product zoals MediMapp het hele zorgtraject gaan uitstippelen en zorgverleners kunnen ‘modules’ of delen van een zorgtraject aanbieden. De patiënt is in de lead vanuit zijn eigen omgeving en zorgaanbieders haken hier op in.

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?

Renske de Bruine is CEO van Winq. Winq heeft een innovatieve manier om keuzehulpen aan te bieden waardoor veel partijen hier gebruik van kunnen gaan maken.