Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan Mitch Pelle van PinkRoccade Healthcare.

Vraag 1. Wat is PinkRoccade?

PinkRoccade is een bedrijf wat blijvend op zoek is naar vernieuwingen in de zorg & ict om dit vervolgens succesvol over te brengen of toe te passen binnen zorginstellingen. Ik ben een young professional consultant en in maart 2018 begonnen bij Pink. Ik heb voor Pink gekozen omdat ik via deze weg een mooie impact kan maken op de verbetering van de gezondheidszorg.

Vraag 2. PinkRoccade is op 18 en 19 april aanwezig op de Zorg & ICT en een van de sprekers voor het onderdeel Werken in de Zorg & ICT studentenprogramma. Wat kunnen studenten van jullie verwachten tijdens dit programma?

Tijdens het programma zullen wij het woord geven aan Tom, Elza en Joost. Alle drie hebben zij flinke stappen mogen maken bij PinkRoccade/TSS. Maar wat we voornamelijk zullen laten zien is dat je in de Zorg & ICT-sector al snel het verschil kunt maken in het verbeteren van het zorgproces. Zeker door de ‘kickstart’ die je krijgt als Young Professional bij Pink.

Vraag 3. Waarom is PinkRoccade voor zorg en ICT-studenten een interessante werkplek?

De mogelijkheid om heel snel, heel veel kennis op te doen en dit snel toe te passen in de praktijk. Ik mag hier spreken uit ervaring. Zelf heb ik de opleiding gezondheidszorgtechnologie vorig jaar afgerond en daarbij maar een minimale kennis opgedaan van de ICT. PinkRoccade heeft mij in een masterclass zo veel weten op te leiden dat ik binnen een maand aan de slag kon bij een ziekenhuis. Zo kon ik in no-time mijn steentje bijdragen aan het verbeteren van het zorgproces.

Vraag 4. Het zorglandschap is aan het veranderen, onder andere door de opkomst van technologie en de vergrijzing. Hoe denken jullie dat de rol van PinkRoccade er over tien jaar uit zal zien in dit landschap?

De rol van ICT, en dus die van PinkRoccade, zal naar mijn verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Er is technologisch steeds meer mogelijk en de zorg wil graag (en moet!) vooruit. Door slimme toepassingen kan er meer aandacht komen voor de patiënt, kunnen op het individu toegespitste behandelingen worden gerealiseerd en bovendien kunnen de veiligheid en het welzijn worden vergroot. Doordat PinkRoccade een agile bedrijf is, zijn wij wendbaar en kunnen wij ons blijven aanpassen naar deze snel veranderende markt.

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?

De voorzitter van de Sustainable Healthcare Challenge, Robin Toorneman. Zij stimuleren jong ondernemerschap in de zorg. Dit doen ze door evenementen te organiseren die tot doel hebben om jonge ondernemers te inspireren en in contact te brengen met partners en zorgprofessionals, om zo het oprichten van een startup binnen de zorgsector te stimuleren en te faciliteren. Een mooie stichting!