Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan Norbert Schmidt van ddq.

Vraag 1. Wat is ddq?

We zijn een snel ontwikkelende IT-onderneming, gevestigd in het zuiden van het land en richten ons op medisch/wetenschappelijke innovaties.

Vraag 2. Kan je een voorbeeld geven van één van jullie lopende projecten?

We zijn nu samen met MUMC en Radboud MC een pilot aan het doen van labchain: een decentrale manier om lab-uitslagen uit te wisselen. We gebruiken veilige en juridisch getoetste blockchaintechnologie om dit te realiseren.

Vraag 3. Op welke manier dragen jullie bij aan het zorglandschap in Nederland?

We waren een van de eersten met een CE gecertificeerde app, maar verwerken ook jaarlijks een miljoen digitale antistollingskalenders voor trombosediensten en patiënten.

Vraag 4. Het zorglandschap is aan het veranderen, onder andere door de snelle opkomst van technologie en de vergrijzing. Hoe denken jullie dat de rol van ddq er over tien jaar uit zal zien in dit landschap?

Zelf denken we dat zorg veel beter decentraal tot zijn recht komt en technologie kan hier enorm bij helpen. We willen dit faciliteren door nuttige toepassingen in te zetten voor de sector waarbij grote, centrale partijen minder van belang zullen worden en de patient de regie meer en meer in handen zal krijgen.

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?

Hans Huitink is Anesthesist VUMC en oprichter Airway Management Academy.