Een overzicht van het nieuws dat de afgelopen week verscheen op Mobile Doctors.

Top 5 best gelezen in juni 2018

Wat was de afgelopen maand het best gelezen artikel op Mobile Doctors? Lees hier de top 5! Met op nummer 5: Vijf Vragen Aan Tamara Kamp, secretaris van Stichting Arts en Organisatie. Lees verder…

44 jaar oude barcodering krijgt stimulans van VWS

De barcode, ofwel de streepjescode, is 44 jaar oud. Oorspronkelijk geïntroduceerd in de detailhandel, heeft de barcodering ook in de gezondheidszorg zijn weg gevonden. De barcode wordt in Nederland door standaardisatie-organisatie GS1 Nederland beheerd. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) liet de Tweede Kamer onlangs weten de barcode verder te stimuleren ter beheersing van kosten van genees- en hulpmiddelen. Lees verder…

Vijf Vragen Aan: Huisarts Hilderik van Schaik

Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan Hilderik van Schaik, huisarts in Vlissingen en adviseur in eHealth-toepassingen bij MijnDokter app. Lees verder…

Eerste gehandicaptenzorgorganisatie start met deelmarktplaats voor circulaire zorgeconomie

’s Heeren Loo startte in samenwerking met FLOOW2 Healthcare op 18 juni met een eigen digitale marktplaats. Het idee is simpel: op een intern platform brengen zij vraag en aanbod bij elkaar van ongebruikte spullen, faciliteiten en diensten die (tijdelijk) op andere plekken ingezet kunnen worden. Met als doel: samen nog slimmer en duurzamer omgaan met alles wat bij ’s Heeren Loo aanwezig is. Lees verder…

GROZ: Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving

Op 4 juli 2018 start de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) het nieuwe initiatief GROZ. GROZ staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het blijft niet uitsluitend bij praten. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie. Lees verder…

Column: ‘Kritieke toestand in de zorg; pak het aan met sterke IT!’

De zorg in Nederland is aan grote veranderingen onderhevig; de sector staat fors onder druk. Dit komt onder meer door de vergrijzing: het aantal te verzorgen mensen stijgt, waardoor de kosten hoger worden. De zorgbudgetten groeien echter niet mee, dus gaat de sector er relatief op achteruit. Er is onvoldoende personeel op de werkvloer om alle benodigde zorg te kunnen leveren. Vorig jaar had ongeveer de helft van de werkgevers in de zorg te maken met moeilijk vervulbare vacatures, deelde het UWV afgelopen maart. Een kritieke situatie, die snel aangepakt dient te worden. Dit vraagt om efficiëntere inrichting van de zorg en daar komt IT bij kijken. Graag neem ik je mee langs een aantal IT-toepassingen die bijdragen aan betere zorg. Lees verder…