Na jaren van krimp stijgt het aantal banen in de zorg. Door de aantrekkende arbeidsmarkt, extra investeringen en een alsmaar stijgende zorgvraag ontstaat er een groot tekort aan personeel. Volgens verwachtingen van het UWV ontstaan er dit jaar zelfs tussen de 120.000 en 130.000 banen. Werknemers ervaren door deze enorme tekorten extra werkdruk. Een andere oorzaak van de werkdruk is de enorme administratielast die zorgverleners hebben. Dit gaat helaas ten koste van de zorg aan cliënten. Medewerkers besteden momenteel namelijk een dagdeel per week aan administratie. Wanneer een zorgmedewerker één uur minder administratie per week heeft, dan zouden er volgens minister Hugo de Jonge 20.000 minder medewerkers nodig zijn. De vraag is dus hoe zorgverleners geholpen kunnen worden om het tijdverlies aan administratie weer in te ruilen voor zorg aan cliënten.

Waar of niet waar? ICT helpt bij de administratie

Uit onderzoek blijkt dat zorgverleners hun hoop vestigen op slimme en intuïtieve ICT-oplossingen. Volgens hen zorgt dit namelijk voor tijdbesparing zodat zij zich meer kunnen richten op de zorgverlening aan cliënten. Helaas is dit slechts een deel van de oplossing. In hetzelfde onderzoek komt immers naar voren dat zorgverleners over onvoldoende ICT-kennis beschikken en zichzelf niet in staat achten om de digitale transformatie bij te benen. Zij hebben het gevoel hebben dat technologische ontwikkelingen vele malen sneller gaan dan dat hun kennis reikt.

Wat ik in de praktijk vaak zie, is dat het management er vanuit gaat dat het personeel de basis ICT-kennis en -vaardigheden wel onder de knie heeft. Helaas is dit dus niet altijd het geval. Veel werknemers, zowel ouderen als jongeren, maken onvoldoende gebruik van alle handige opties die applicaties bieden. Simpelweg omdat zij niet van het bestaan weten of de applicatie te complex vinden. Naast dat zij daarom tijd verliezen, is het ook zonde van de investering in de technologie.

Tijdwinst door digivaardigheid

Een werkgever kan vandaag de dag niet enkel de technologie beschikbaar stellen en verwachten dat iedere werknemer hiermee uit de voeten kan. Het helpt medewerkers enorm om middels een adoptieprogramma de nieuwe mogelijkheden snel te ontdekken. Zo kunnen zij deze nieuwe ICT-vormen snel onder de knie krijgen en productiever worden. Dit programma moet individueel worden ingericht en afgestemd op het kennisniveau en de behoeften van verschillende werknemers. Hierbij is het continu bijscholen van medewerkers belangrijk. Wanneer iets wordt aangeleerd is dit voor korte duur top of mind, maar dit zwakt al snel af.

Het herhalen en aanbieden van trainingen, workshops en online lesmateriaal is cruciaal om zorgmedewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in deze digitale eeuw. De leerstijl kan per medewerker verschillen. Daarom is het voor het aanbieden van een programma goed om na te denken over een mix van mogelijkheden. De ene medewerker heeft behoefte aan persoonlijke begeleiding, terwijl een ander prima af kan met bijvoorbeeld een online leerportaal.

Door een persoonlijke aanpak wordt niet alleen de adoptie vergemakkelijkt, maar kan er in de toekomst ook productiever en efficiënter gewerkt worden. Kortom, meer aandacht voor de digivaardigheid van zorgverleners, zorgt ervoor dat de administratietijd afneemt. Dit betekent dat er weer meer tijd vrij is voor de zorg aan cliënten. Zo nemen tevens de personeelstekorten af en wordt de zorg verbeterd. Wanneer de technologie niet stil staat, moet de zorg dat ook zeker niet doen.