Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan Rick Pleijhuis, arts-assistent in het UMCG.

Vraag 1. Je bent arts-assistent interne geneeskunde in het UMCG. Hoe ziet een gemiddelde werkdag als art-assistent er voor jou uit?

Als arts-assistent interne geneeskunde start mijn dag om 8:00 uur met de ochtendoverdracht, waarbij de nieuw opgenomen patiënten worden besproken en er aansluitend tijd is voor onderwijs. Rond 9:00 uur starten de werkzaamheden, afhankelijk van de stage, op de verpleegafdeling of polikliniek. Gedurende de dag zie ik zelfstandig patiënten en bespreek vervolgens mijn bevindingen en beleidsvoorstel met een superviserend medisch specialist. Op deze wijze wordt de kwaliteit gegarandeerd en doe ik als arts-assistent gedurende de 6-jarige specialisatie veel praktijkervaring op. De dag bestaat daarnaast nog uit (multidisciplinaire) patiëntbesprekingen, familiegesprekken en het bijwerken van de administratie. Al met al een gevarieerd programma!

Vraag 2. In een eerder verschenen Vijf Vragen Aan op Mobile Doctors noemt Gabrielle Speijer jou “een pracht voorbeeld van de moderne arts”. Als reden noemt zij hiervoor onder andere dat jij één week in de maand inruimt om de zorg te verbeteren. Op welke manieren doe je dit?

Erg leuk dat Gabriëlle mij hiervoor voorgedragen heeft! Het klopt dat ik een deel van mijn tijd aan zorginnovaties besteed, iets waar ik veel voldoening uit haal. Drie jaar geleden richtte ik samen met collega artsen en technici de multidisciplinaire denktank ‘TIM Solutions’ op. TIM staat voor Technological Innovations in Medicine en heeft als doel om innovatieve oplossingen te creëren voor bestaande uitdagingen in de zorg. De afgelopen jaren hebben we verschillende innovaties ontwikkeld, gevalideerd en naar de markt gebracht. Voorbeelden hiervan zijn een predictieplatform voor ondersteuning van medisch besluitvorming (Evidencio) en een screeningsinstrument voor slaapapneu in de eerstelijnszorg (OSAsense).

Omdat de ontwikkeling van zorginnovaties soms moeilijk te combineren was met een fulltime dienstverband, werk ik inmiddels 0.8 FTE als arts-assistent. Mijn werkgever geeft mij de ruimte om hieraan een alternatieve invulling te geven: ik spaar mijn parttime dagen op tot een volle week, afgewisseld met 5 weken waarin ik fulltime in het ziekenhuis werk. De ‘vrije’ week gebruik ik om te werken aan zorginnovaties, afspraken te plannen op locatie en te brainstormen met het ontwikkelteam in Haaksbergen. Door deze activiteiten grotendeels te bundelen in één week kan ik de beschikbare tijd optimaal benutten.

Vraag 3. Begin dit jaar ontving je de Innovatieprijs Zorg voor de ontwikkeling van het product FluidBalance. Wat is FluidBalance en wat kan de ontwikkeling van dit product betekenen voor de zorg?

FluidBalance is een draadloos apparaat waarmee de urineproductie automatisch en continu kan worden gemonitord bij klinische patiënten. De urineproductie wordt beschouwd als een belangrijke parameter voor de gezondheidstoestand van de patiënt. Om een adequaat beeld te krijgen van de urineproductie moet in de huidige situatie de urineproductie regelmatig worden afgelezen van een katheterzak. Deze methodiek is niet alleen belastend voor de verpleegkundige, maar bovendien onnauwkeurig en foutgevoelig. Met FluidBalance beogen we dit proces te automatiseren. De UMCG innovatieprijs, die we in januari 2018 ontvingen, maakt het mogelijk de ontwikkeling van het FluidBalance apparaat daadwerkelijk te realiseren met als uiteindelijk doel deze op de markt te brengen.

Vraag 4. Welk advies zou jij willen meegeven aan (jonge) zorgvernieuwers die een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de zorg?

Ik zou (jonge) zorgvernieuwers willen meegeven om in alle fasen van het ontwikkelproces actief input te vragen van patiënten en zorgprofessionals. Naar mijn mening worden er nog te vaak producten ontwikkeld en subsidies verstrekt aan projecten waarvan achteraf blijkt dat patiënten en zorgprofessionals hieraan eigenlijk geen behoefte hadden. Mijn persoonlijke ervaring is dat gebruikersbijeenkomsten en inspiratiesessies met patiënten en collega zorgprofessionals van onschatbare waarde zijn.

Tot slot het advies om voet bij stuk te houden: de ontwikkeling van zorginnovaties kan een lange adem vergen en besluitvorming omtrent implementatie van zorginnovatie verloopt soms traag. Bouw daarom een team van gelijkgestemden die elkaar motiveren, focus op de ‘early innovators’, en maak gepast gebruik van de kennis, ervaring en welwillendheid van mensen om je heen. De aanhouder wint!

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?

Ik zou de pen graag doorgeven aan Nutte van Belzen, arts en medisch directeur van de succesvolle start-up CC-Diagnostics. Hij heeft de vertaalslag weten te maken van wetenschappelijk onderzoek naar een relevante zorginnovatie en een snel groeiend bedrijf.