In januari 2019 gaan vijf Nederlandse gemeenten aan de slag met StopAdvisor. Deze app moet mensen helpen die willen stoppen met roken. Een belangrijke doelgroep zijn lager opgeleiden, omdat zij bovengemiddeld roken en daar gezondheidsnadelen van ondervinden. Volgens Robbert van Bokhoven van stichting Pharos weet StopAdvisor juist deze groep dankzij een aanpak op maat en aandacht voor achterliggende problematiek te bereiken.

Pharos is dit jaar samen met het Trimbos Instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan de slag te gaan om de in Engeland al effectief bewezen toepassing StopAdvisor te vertalen naar de Nederlandse situatie. Tijdens de e-health week in januari 2019 wordt de app gelanceerd en het startsein gegeven om in lokale pilots vooral lager opgeleiden te helpen bij het stoppen. Dat vertelt van Bokhoven in een interview met ICT&health, waarvan editie 6 in december uitkomt.

Persoonsgerichte opzet StopAdvisor

Er zijn al meer apps die moeten ondersteunen bij het stoppen met roken. Die weten echter vaak lager opgeleiden niet effectief te bereiken. Van Bokhoven: “Iedereen kan de app gebruiken die wij ontwikkelen. De persoonsgerichte opzet en de lokale inbedding brengen hulp en ondersteuning dichtbij huis. Dat blijkt juist voor lager opgeleiden bovengemiddeld effectief. Tel daarbij op dat lager opgeleiden meer dan gemiddeld roken en last hebben van rookgerelateerde gezondheidsklachten en de winst is duidelijk.”

Komend jaar vindt de uitrol van StopAdvisor via een pilot in maximaal vijf gemeenten plaats, waaronder Stadskanaal en Weststellingwerf, vertelt Van Bokhoven. “Elke gemeente, elke regio heeft weer net een wat andere problematiek. Een aantal gemeenten gebruikt een community aanpak, waarbij samen met inwoners, zorgverleners en andere lokale partners ook wordt gekeken naar achterliggende problemen zoals armoede, schulden en eenzaamheid.”

Aandacht achterliggende problemen

Een belangrijk werkzaam element van de toepassing is dat StopAdvisor gericht advies geeft, toegespitst op wensen, mogelijkheden en problematiek van de roker. Van Bokhoven: “Roken staat vaak niet op zichzelf, maar heeft te maken met stress die bij lager opgeleiden veel oorzaken kan hebben, zoals schulden, armoede of werkloosheid. Daar moet aandacht voor zijn en dat is één van de redenen waarom een lokale community benadering zo goed is.”

Bron: ICT&health