Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan Laurens van der Waaij, MDL-arts in het Martini Ziekenhuis.

Vraag 1. Hoe ziet een gemiddelde werkdag als MDL-arts er voor jou uit?

Twee tot drie van de tien dagdelen zie ik poliklinisch patiënten, drie tot vier dagdelen verricht ik endoscopieën. De endoscopieën zijn gevarieerd: veel coloscopieën (=darmonderzoeken), deels in het kader van het bevolkingsonderzoek, maar ook sigmoidoscopieën, gastroscopieën, ERCP’s, endo-echo’s. In onze maatschap scopieëren we zelf onze eigen patiënten, wat erg prettig is voor de patiënten en voor ons zelf. Drie dagdelen heb ik een bestuursfunctie binnen het ziekenhuis en een dagdeel is voor administratie of vrij te besteden.

Vraag 2. Kirsten Lamberts zei eerder in deze rubriek het volgende over jou: “Laurens weet als arts geweldig goed de grenzen tussen medische wetenschap en andere vakgebieden te slechten met als resultaat betere zorg voor zijn patiënten.” Hoe probeer je deze grenzen te slechten?

– Uit nieuwsgierigheid zoek ik vernieuwing op de grens met andere vakgebieden. Met de medische psychologie door de toepassing van Virtual Reality als alternatief voor het “roesje” bij een coloscopie wetenschappelijk te onderzoeken.
– Met de medische psychologie door psychologische behandelingen bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) aan te bieden en (landelijk) te bevorderen.
– Met de huisarts doordat we www.mzh.nl/pds gemaakt hebben met als doel huisarts en patiënt optimaal te informeren over PDS om medisch gezien onnodige verwijzingen (en daarmee het verbruik van eigen risico) proberen te voorkomen.
– Met onze diëtisten doordat we gezamenlijk www.fodmapdieet.nl hebben gemaakt. Dit is een belangrijke landelijke vraagbaak geworden voor het FODMAP beperkte dieet bij PDS.

Vraag 3. Niet elke zorgverlener staat open voor alle veranderingen die komen kijken bij digitale innovaties in de zorg. Wat denk jij dat er nodig is om toch zo veel mogelijk zorgverleners te motiveren zodat ze hiermee aan de slag gaan?

Het besef dat digitale innovatie veel waarde kan toevoegen voor patiënten en dat het onze administratieve last kan verminderen waardoor we meer tijd overhouden voor werkelijk contact met de patiënt. Ook kunnen digitale innovaties onnodige verwijzingen voorkomen wat geld bespaart voor de patiënt en samenleving.

Vraag 4. Welk advies zou je andere zorgvernieuwers willen meegeven?

Stel jezelf de vraag: Wat zou ik zelf willen als ik patiënt zou zijn? Zeker in dit tijdperk waarin je als burger van alles laagdrempelig zelf kan regelen via websites en er geen argumenten lijken te zijn om iets niet te weten, omdat alles opgezocht kan worden. Gebruik de kracht van de patiënt zelf.

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?

Hans de Boer is anesthesioloog in het Martini Ziekenhuis en loopt wereldwijd voorop in onderzoek in implementatie naar ERAS: Enhanced Recovery After Surgery. Door zijn voortdurende inzet voor implementatie van ERAS in het Martini Ziekenhuis is het percentage complicaties na buikoperaties scherp gedaald tot een voor Nederland erg laag niveau, is de opnameduur verkort en zijn de kosten gedaald.