Zorgorganisatie Icare werkt in het kader van een pilot met een digitaal Zorgpad Stervensfase, zo schrijft Integraal Kankercentrum Nederland. Albi Popken, verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij Icare, vertelt over de voordelen van het digitaal werken met het Zorgpad Stervensfase en hoe de invoering van de pilot bij Icare verloopt.

Bij Icare is jarenlang een papieren versie van het Zorgpad Stervensfase gebruikt. Dat was te downloaden via een website van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken. Hier zijn ze voor het eerst met dit zorgpad begonnen en met de digitalisering ervan.

Zorgpad stervensfase voor betere zorg

Het Zorgpad Stervensfase is er op gericht betere zorg leveren, stelt Albi Popken. “Want op het moment dat je het zorgpad doorloopt, maak je een heel concreet overzicht: wat doen we wel en wat doen we niet? Wat vinden de familieleden en andere naasten belangrijk? Je gaat op die manier bewuster om met het sterfproces. Vervelende bijverschijnselen kun je eerder onderkennen. Het laat je heel bewust kijken naar de patiënt en of deze zo comfortabel mogelijk is.”

Ook helpt het zorgpad de zorgverlener bij het benoemen dat iemand snel komt te overlijden en aan de naasten duidelijk te maken dat de stervensfase is aangebroken. Als de familie doordrongen is van dit feit, kan de acceptie van het sterven ook beginnen. Het zorgpad geeft ondersteuning bij het goed uitleggen aan de naasten van alle zaken die in de stervensfase gebeuren en waar je allemaal rekening mee moet houden. ‘Tot slot geeft het Zorgpad Stervensfase houvast aan de verpleegkundige om met de arts in gesprek te gaan. Want soms is de arts ook nog niet zo ver om in te zien dat de stervensfase is aangebroken.’

Digitale beschikbaarheid zorgpad

Het Zorgpad wordt nu digitaal beschikbaar gemaakt in het kader van de digitalisering die in de zorg plaatsvindt, stelt Popken. “Door de digitalisering in de zorg werden in sommige ziekenhuizen al documenten van het Zorgpad Stervensfase omgezet naar digitale documenten. Een stap verder is om het Zorgpad Stervensfase te digitaliseren in het ECD of EPD. Op die manier wordt het Zorgpad Stervensfase echt geïntegreerd in de eigen dossiervoering van in dit geval Icare.”

Samen met IKNL is onderzocht of dit bij Icare ook gerealiseerd kon worden en wat hiervoor nodig was. Projectleider Zorginnovatie Bonnie van Bogerijen is gaan onderzoeken wat de wensen zijn bij Icare wat betreft het gebruik van het Zorgpad en wat wel en wat niet gewenst is. Zaken die te maken hebben met het gebruiksgemak, de terugvindbaarheid van informatie en de uitwisselbaarheid van informatie.

Inzet iPads werkt goed

Een deel van het Zorgpad Stervensfase is al operationeel binnen het ECD van Icare. Popken: “We zijn klein begonnen, met hospices in Emmen, Meppel en Hoogeveen. Ondertussen zijn er al enkele digitale Zorgpaden ingevuld. Dat gebeurt met iPads en dat gaat heel goed.”

In het begin van de pilot moesten de iPads uitgedeeld worden en instructies rondom het gebruik gegeven worden. “Dat nam tijd in beslag. Nu iedereen er een heeft en vertrouwd is geraakt met het werken op de iPad gaan we uitbreiden met andere teams. Dan gaan we evalueren en daarna kunnen we tegemoet gaan komen aan de interesse die al getoond is door een aantal verpleegkundige teams in de regio’s en meerdere thuiszorgorganisaties. De verpleegkundig specialisten worden verantwoordelijk voor de implementatie binnen hun regio.”

Bron: ICT&health