Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan coassistent en oprichter van Plexuz Martijn van der Meulen.

Vraag 1. Naast dat je coassistent bent, werk je ook bij het REshape Center for Innovation & Radboudumc Health Academy. Hoe zien jouw werkzaamheden er in een gemiddelde werkweek uit?

In het masterprogramma van het Radboudumc heb ik met name tussen coschappen door, in de onderwijsweken, tijd om bij het REshape Center aan projecten te werken. Tijdens coschappen was dat veelal ad-hoc, doordat ik thuis of vanaf een cohuis werkte. Als ik on-site moest zijn, bijvoorbeeld voor de implementatie van ontwikkelde prototypes op lokale servers, dan deed ik dat vaak ’s avonds of in het weekend.

Nadat ik afgelopen zomer terug ben gekomen van mijn tropencoschappen in Tanzania, zijn mijn werkdagen en werkweken vaak uiteenlopend. Doordat ik inmiddels geen reguliere coschappen meer heb, heb ik meer vrijheid om zelf mijn werkweek in te delen, en afwisselend aan mijn master, bij REshape en aan Plexuz te werken.

Vraag 2. Wat is Plexuz en op welke manier draagt deze innovatie bij aan het zorglandschap?

Plexuz is een tool die het leerproces van studenten Geneeskunde effectief ondersteund. Studenten krijgen gepersonaliseerd advies in de vorm van feedback per onderwerp of leerdoel op basis van de getoetste resultaten, zodat ze specifiek hun leergedrag kunnen toespitsen op de onderwerpen die ze nog niet volledig beheersen. Plexuz biedt oefenmateriaal voor de interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde, de Farmacotherapie Eindtoets en diverse vakken van verschillende faculteiten. Met deze app legt Plexuz een basis voor toekomstige innovaties in het medisch onderwijs.

Studenten kunnen samen in een studiegroep een onderwerp voorbereiden, en met de learning analytics achter Plexuz kunnen docenten door middel van een Big Data Entity Matching-algoritme een verdeling van een studiegroep maken, waarbij studenten met elkaar gematcht worden op basis van hun individuele leerprestaties. Met deze matching vindt de ideale groepsverdeling plaats, waardoor studenten optimaal van elkaar kunnen leren. Zowel studenten als docenten weten hierbij niet op basis waarvan de verdeling is gemaakt, om privacy te waarborgen.

Daarnaast hebben studenten ook de mogelijkheid om hun eigen studievoortgang te analyseren, door de feedback en statistieken die zichtbaar worden in de app. Plexuz stimuleert assessment for learning voor toekomstige zorgprofessionals. Plexuz kan ook als instrument gebruikt worden in levenslang leren om een beter inzicht in eigen kennislacunes te krijgen. Daarnaast kunnen zorgprofessionals (in opleiding) oefenen met relevante kennisvragen voor onder andere farmacologie, waardoor ze minder fouten maken in – bijvoorbeeld – het voorschrijven van geneesmiddelen.

Vraag 3. Hoe kijk jij, als geneeskundestudent, aan tegen de manier waarop innovatie wordt opgenomen in het huidige onderwijs voor geneeskundestudenten?

Ik denk dat geneeskundestudenten te weinig worden voorbereid op technologische en organisatorische veranderingen in de zorg. Onder mijn medestudenten is er in mijn beleving ook niet veel vraag naar dit soort onderwijs, omdat de meesten Geneeskunde gekozen hebben voor het (medisch) inhoudelijke vak, en niet om zich bezig te houden met bijvoorbeeld organisatie- of zorginnovatie.

Tegelijkertijd hebben we zorgprofessionals nodig die over beide vaardigheden beschikken: ze moeten medisch inhoudelijk geweldig werk kunnen leveren, en tegelijkertijd ook om kunnen gaan met een veranderende wereld, waar de impact van zorginnovatie een steeds grotere rol speelt in het zorgproces – en daarmee het werkproces van zorgprofessionals. Dit wordt pas duidelijk in de Master. Het is voor coassistenten namelijk vaak confronterend om te zien hoe weinig tijd ze daadwerkelijk patiënten zien, ten opzichte van de tijd die ze achter een computerscherm in een patiëntendossier doorbrengen.

Het nieuwe (bachelor)curriculum Geneeskunde van het Radboudumc is – inmiddels drie jaar geleden – onder andere hierom volledig herzien. Met onderwijs over innovatie, waarbij geneeskundestudenten al in hun propedeusejaar een zorginnovatieproject op zich nemen, ervaren deze studenten het nut en de noodzaak van innovatie. Onze vaardigheden en houding ten opzichte van innovatie en verandering, zijn belangrijke voorwaarden om onze kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorg betaalbaar te houden in een bevolking waarin er een dubbele vergrijzing plaatsvindt.

Vraag 4. Welk advies zou jij willen meegeven aan (jonge) zorgvernieuwers die, met hun eigen kijk op de wereld, een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de zorg?

Verdiep je goed in het werkproces om verbeteringen in kaart te kunnen brengen en zoek uit wie eigenaar van het werkproces is. Probeer erachter te komen wie er wel c.q. geen baat heeft bij verandering. Probeer veelvoudig jouw ideeën over de mogelijke innovatie met deze stakeholders te bespreken.

Bovendien zijn er in de zorg relatief veel innovatie-evenementen, zeker op het gebied van e-health. In Nederland is de zorginnovatiewereld niet héél groot, en men helpt elkaar graag verder. Deelname aan zorghackathons, zoals Dutch Hacking Health, geeft ook nieuwe inzichten en is erg leuk!

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?

Anne Luchtenberg, design Researcher iLab bij het Radboudumc.