Gaan robots de mens vervangen in de zorg? Nemen ze taken van ons over en zijn we daar blij mee of zijn we juist bang om ons werk en onze authenticiteit te verliezen? Hebben we straks geen menselijke arts meer aan ons bed, maar een algoritme? Kom op donderdag 15 februari naar het Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie in Life Sciences & Health Hub Rotterdam Science Tower!

Voorafgaande aan het ontbijt tussen 7:00-8:00 en na het ontbijt van 9:00-11:00 vinden één op één meetings plaats. Tijdens een eerder ontbijt op donderdag 14 december hebben meer dan 120 één op één meetings plaatsgevonden! Het is ook mogelijk om alleen aan de plenaire sessie van 8.00 – 9.00 deelnemen.

Na het ontbijt vindt er nog een nieuwe ronde één op één gesprekken plaats, zijn er round tables georganiseerd en kan je persoonlijk kennismaken met alle robots uit het programma.

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier