Elke week stellen wij een zorgvernieuwer vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak. Vandaag stellen wij de vragen aan Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid / Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vraag 1. Je bent Directeur Informatiebeleid / CIO van Ministerie van VWS Wat houd deze functie in? Kan jij ons een kijkje geven in je werkleven?

Mijn werk? Samen met alle betrokken, patiënten, dokters, verpleegkundigen, beleidsmakers en vele anderen, bijdragen aan beleid waarin de mogelijkheden van digitalisering is meegenomen, werken aan informatiebeleid voor de zorg (weerbaarheid tegen cyberdreigingen of ethisch gebruik van data bijvoorbeeld) en samenwerken in de zorg voor betere informatievoorziening. In de dagelijkse praktijk betekent dat onder meer meedenken en adviezen geven over nieuw beleid, gesprekken met patiënten en zorgverleners over hoe zij data gebruiken en het organiseren van het Informatieberaad Zorg.

Vraag 2. Waar komt deze missie vandaan: “…Zodat mensen meer regie op hun eigen gezondheid kunnen nemen. En ze samen kunnen beslissen op basis van uitkomsten met zorgprofessionals die over de goede informatie beschikken.” En waarom in de zorg?

Thuisarts.nl, om maar een voorbeeld te noemen, voorkomt veel huisartsbezoeken omdat mensen zelf hun informatie zoeken en keuzes maken. Zodat huisartsen iets meer tijd hebben voor gesprekken met andere mensen. Kijk ook naar de steeds grotere groep mensen die aan zelfmeting van bijvoorbeeld stappen, hartslag of slaap doet. Digitalisering verandert de zorg. Het maakt ook samen beslissen over gezondheid makkelijker. Dat kan alleen als zorgprofessionals beschikken over de juiste informatie, en mensen zelf ook. En waarom de zorg? Ik wil bijdragen aan de samenleving. En er is nauwelijks een ander onderwerp dat zo dichtbij komt, in ieders leven, en zo belangrijk is voor een fijn leven.

Vraag 3. Hoe is volgens jou de informatievoorziening bij onze zorgprofessionals geregeld? Wat vind je van deze uitkomst en heb je nog tips voor hen?

Dokter, dat weet u toch wel? Zorgprofessionals horen dat vaak. Terwijl het niet zo is. Want waar anders zijn nog zoveel faxen? Waar anders worden nog zoveel DVD’s gebrand om beelden uit te wisselen? Dat we dat nog accepteren is verbazend. Terwijl het anders kan. Mijn oproep: vertel je verhaal, vertel waar je tegen aan loopt en doe voorstellen hoe het beter kan. Vertel het je collega’s, vertel het de bestuurders, vertel het in je beroepsgroep. Laat dat overal doorklinken, zodat iedereen snapt: het moet anders. Daar willen wij heel hard bij helpen.

Vraag 4. Hoe ziet volgens jou de toekomstige informatievoorziening in de zorg eruit? Kan je ons een kijkje geven in jouw 2030?

Alleen naar de dokter als het echt nodig is, de rest van de zorg wordt op afstand geleverd. Omdat we veel meer zelf meten en op afstand begeleid worden bijvoorbeeld. Zorgprofessionals faxen niet meer maar delen elektronisch hun informatie, mensen die dat willen hebben ook zelf al die informatie in hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Ja, er is ook in 2030 nog veel persoonlijk zorgcontact. Want zorg gaat over vertrouwen, empathie, over zorg voor elkaar. Maar in dat contact hoeft niet opnieuw alles te worden gevraagd, is voor iedereen alle informatie beschikbaar en kan het gaan over dat waar de zorg echt over gaat: samen beslissen in vertrouwd contact.

Vraag 5. Wie moeten wij volgens jou aan de tand voelen met ‘Vijf Vragen Aan’?

Florian van Hunnik, CNIO en verpleegkundige (OLVG).