Steeds meer mensen moeten eerst hun eigen netwerk aanspreken voor de zorg. Zo wordt eerst gekeken naar het eigen netwerk wat veelal bestaat uit de kinderen, buren en eventueel vrienden. Juist bij die zorg thuis is goede afstemming nodig?...