Vraag 1. Welk probleem lost FK op? Zorgverleners (met name artsen en apothekers, maar ook vele andere zorgverleners) raadplegen dagelijks het Farmacotherapeutisch Kompas op internet. Alleen heeft een zorgverlener niet altijd de beschikking over een (goede) internetverbinding, bijv. huisartsen op...