De komende tijd stellen wij de deelnemende startups aan de Health~Holland Meet~Up in januari 2018 vijf scherpe vragen. Door ons te beperken tot die vijf vragen, ‘dwingen’ we de spreker na te denken over de kern van de zaak....